Skip to content
Dove Att hantera hån och mobbning

Att hantera hån och mobbning

Är du orolig för att ditt barn blir retat för sitt utseende och är du osäker kring hur du kan hjälpa till? Är du bekymrad över hur ditt barns självkänsla påverkas? Använd våra artiklar och aktiviteter för att hjälpa ditt barn att förstå vad som händer och få information om hur man stoppar mobbning i och utanför skolan.

...
Läs mer Continue Reading Att hantera hån och mobbning Visa mindre Text Att hantera hån och mobbning

Det finns många olika typer av mobbning i den verkliga världen och på internet. Ibland kan gränsen mellan ”lite skoj” och sårande gliringar vara otydlig – särskilt under tonåren då unga människor är känsligare. Denna typ av gliringar kanske inte verkar lika allvarlig som uppenbar mobbning, men det kan fortfarande vara upprörande och ha långvariga negativa effekter.

Ju bättre du förstår den här typen av hån – varför det händer och hur det känns – desto bättre kan du relatera till ditt barns oro och smärta.

Våra artiklar och aktiviteter hjälper dig att stötta ditt barn så att hen kan förstå och hantera hån kopplade till utseende.

Börja läsa och dela dem med ditt barn idag. Om hån och gliringar går över till mobbning ska du inte tveka att skaffa professionell hjälp.

Visa mindre

Vad skulle du vilja lära dig mer om?

(9 items)
Show filter
Jag är ute efter
för åldersgrupperna
+
(9 items)
All articles
Articles with video
(9 items)
Reset filters