Skip to content

Grupptryck: hjälp ditt barn att vara sig själv

Grupptryck: hjälp ditt barn att vara sig själv

Under tonåren vill ditt barn kanske undvika att sticka ut, men hen ska inte behöva låtsas vara något hen inte är. Använd vår checklista för att hjälpa ditt barn motstå grupptryck och att vara sig själv.

Grupptryck i tonåren

Även som vuxen kan en situation där du inte känner någon vara skrämmande. När unga människor kastas in i denna situation ger det upphov till en inre strid. De vill desperat känna att de är en del av samhället och passa in, men på samma gång försöker de uttrycka sin individualitet och personliga stil.

”Jag tror att det förekommer grupptryck när det gäller utseende och kläder på Kirstys skola”, säger mamman Gill. ”Sedan hon kom in i puberteten och började på högstadiet har hon blivit väldigt orolig över hur hon ser ut, och jag tror att hon strävar efter att 'se precis likadan ut som sina vänner'.”

Tendensen bland unga människor att döma efter utseendet

”Låt oss vara ärliga: när flickor går in i ett rum kollar de in varandra”, säger självkänslacoachen Dr Tara Cousineau. ”I det här skedet av hennes liv märker din dotter de olika känslomässiga och fysiska karaktärsdragen hos sina kamrater, jämför sig med sina vänner och börjar bedöma dragen som önskvärda eller icke-önskvärda. Detta förvärras av media, tidningar och filmer. Helt plötsligt förstärks värdet av ett visst utseende eller en viss personlighet.”

Att börja på en ny skola eller att gå med i ett nytt lag är situationer där dessa jämförelser hamnar i fokus. Unga människor kan börja experimentera med olika stilar, språkbruk och sociala beteenden. 

Dessa situationer kan också utlösa en stor förskjutning av unga människors attityd till sina kroppar och sitt utseende, eftersom de kämpar för att hitta sin plats i sociala kretsar. 

 • 1

  Berätta för barnen hur underbara de är

  Stärk deras självkänsla genom att berömma deras specifika egenskaper. Fokusera på hur de agerar, deras förmågor och personlighet istället för deras fysiska egenskaper.

 • 2

  Hjälp dem att hitta en stödjande vängrupp

  Prata med ditt barn om vilka kvaliteter som bör finnas hos en god vän. Har en god vän på sig samma kläder som du? Eller är det viktigare att vara en god lyssnare eller att bry sig om hur andra känner? Hjälp hen att finna personliga drag och egenskaper som hen respekterar och ser upp till.

 • 3

  Prata om vilken roll de har i sin kompisgrupp 

  De kanske är den som är bra på att lyssna, den som muntrar upp resten eller får andra att bli delaktiga.

 • 4

  Lyft fram mångfalden i kompisgruppen

  Beröm ditt barns och hens vänners unika aspekter beträffande deras utseende, men fokusera på deras vackra personligheter.

 • 5

  Hitta positiva förebilder

  Prata om människor i din familj eller omgivning, eller offentliga personer, med beundransvärda kvaliteter. Identifiera förebilder som exemplifierar medkänsla, samarbete, ledarskap och som har överkommit svårigheter. Var den person som du vill att ditt barn ska växa upp till att bli.

Nästa steg

 • Pröva dessa aktiviteter som lyfter självkänslan hos ditt barn för att skapa en tydligare bild om varför hen är en sådan underbar person
 • Prata regelbundet om saker som ditt barn och hens vänner är intresserade av. Vilka är de senaste trenderna? Inser de att det som finns på insidan är minst lika viktigt som det på utsidan?
 • Uppmuntra ditt barn till att prata med sina vänner om dessa frågor. Hjälp dem att hitta sätt att värdera de unika egenskaperna hos varandra och som inte bara handlar om utseende