Skip to content

Hjälp ditt barn att förstå effekten av att vara åskådare till mobbning

Hjälp ditt barn att förstå effekten av att vara åskådare till mobbnin

Mobbning påverkar inte bara dem som är direkt berörda. Ditt barn är kanske inte själv en mobbare, men har eventuellt varit en ”åskådare” – en person som inte gör någonting, även om hen ser någon som blir retad eller mobbad. Hen kanske tror att det rätta är att hålla tyst. Därför är det viktigt att lära barnet att hen, genom att utmana en mobbare i stället för att vara åskådare, kan stoppa sårande beteenden.

I många situationer är åskådare personer som ”tillåter” att mobbning sker. Deras beteende kan omfatta att:

• delta i, retas eller skratta när en incident inträffar även om de vet att det är fel
• inte ta ställning eller säga något när de bevittnar mobbning
• ignorera offret under eller efter händelsen och inte erbjuda stöd
• inte be en lärare eller en vuxen om hjälp när det behövs.

Varför blir människor åskådare till mobbning?

Åskådare kan drivas av rädsla för att bli nästa offer. Om någon blir retad på grund av sitt utseende kan det göra att ditt barn inte vågar berätta om hen blir retad.

En åskådare kan också vara ovillig att agera eftersom hen inte vet vad som bör göras. Förklara för ditt barn att rollen som åskådare kan leda till att bli ett indirekt offer för mobbning. De som inte gör någonting tillåter mobbaren att skrämma dem till undergivenhet. Men om de utvecklar en tillräckligt stark självkänsla för att kunna stå upp mot mobbaren, backar mobbaren ofta tillbaka. Dessutom innebär det många gånger att fler personer kliver in och utmanar mobbaren.

Sätt att stoppa mobbning när du är åskådare

Hjälp ditt barn att förstå att hen kan stoppa mobbning eller förhindra att det sker och att hens handlingar kan göra skillnad. Det är inte lätt att utmana en mobbare, så ta det på allvar. Att ta sig ur rollen som åskådare kan vara svårt. Det kräver dessutom mod och god självkänsla.

”Att bevittna mobbning kan få ditt barn att känna sig obekvämt och osäkert”, säger Dr Nancy Etcoff, biträdande klinisk professor vid Harvard University. "Be ditt barn att fundera över frågan: Skulle en riktig vän få dig att känna dig sådär?"

Det finns fler än ett sätt att stoppa mobbning

Diskutera olika sätt på vilka ditt barn kan stoppa en mobbare. ”Ibland kan du göra det där och då – men det kan kräva mycket mod”, menar Etcoff. ”Men det är också möjligt att ingripa efter händelsen genom att prata med offret eller mobbaren direkt. Du kan till och med prata med en förälder eller lärare om vad du har bevittnat.”

För unga människor är budskapet att de kan påverka och förbättra situationen något som gör dem starkare. Det kan hjälpa dem att stärka sin självkänsla och vara en viktig lärdom.

Nästa steg 

  • Tala med ditt barn om vad hen bör, kan eller skulle göra om hen märker av mobbning eller gliringar i sin vänskapskrets. Om ditt barn inte är direkt delaktigt kan hennes eller hans instinkt vara att ligga lågt och inte göra någonting. Förklara vikten av att vara bestämd när hen vet att något inte är ”rätt”
  • Prata om utseenderelaterad mobbning och vad som gör att det händer
  • Förklara att mobbarna är fega och att det ofta är effektivt att stå upp mot dem. Om ett offer inte kan stå upp för sig själv kan någon annan som är beredd att ta den risken göra stor skillnad
  • Förklara att även om det kan verka ”harmlöst” att retas, så kan det gå över gränsen och räknas som mobbning om det sker regelbundet. Oavsett om det gäller familjer eller kompisgrupper kan upprepade gliringar vara mycket sårande och ha samma inverkan på självkänslan som mer uppenbar mobbning
  • Om du har en dotter kan du läsa vår artikel Flickor som mobbar: förstå de olika typerna av mobbning och lära dig mer om hur flickor interagerar på det här sättet och hur du kan skydda din dotter