Skip to content

Att motverka mobbning och skydda ditt barn från dess effekter

Att motverka mobbning och skydda ditt barn från dess effekter

Ny teknik har gjort det lättare för mobbare att nå sina offer. Om du tror att ditt barn utsätts för mobbning kan du använda vår checklista för att få råd om hur du kan stötta och skydda barnet från mobbning.

Vad är nätmobbning? 

Om ditt barn har en mobiltelefon, en spelkonsol, använder webbplatser för sociala nätverk, program för direktmeddelanden eller har en egen e-postadress, kan hen bli offer för nätmobbning. Detta kan innebära att hen får kränkande e-postmeddelanden, SMS eller kommentarer på Facebook – eller att bilder eller videor av ditt barn sprids på internet utan hens samtycke.

Fakta om nätmobbning 

Nätmobbning är på uppgång. Sedan januari 2009 har den brittiska välgörenhetsorganisationen Family Lives sett en ökning av samtalen till hjälplinjen för mobbning med 13 procent, medan samtalen som handlar specifikt om nätmobbning har skjutit i höjden med 77 procent. Det är mycket vanligt att nätmobbning fokuserar på utseende – och flickor utsätts i dubbelt så stor utsträckning som pojkar, enligt The protection of children online: a brief scoping review to identify vulnerable groups, som publicerades av Child Wellbeing Research Centre.

Nätmobbare fokuserar ofta på utseende 

Många typer av nätmobbning fokuserar på ungdomars kläder, hår och kroppar på de bilder och videor som de lägger upp på nätet. Att upprepade gånger retas för sitt utseende kan ha en negativ inverkan på en ung persons självkänsla. Om det börjar påverka ditt barns livsval – från kläderna hen har på sig till de bilder hen delar – bör du agera. 

Hantera nätmobbning 

Prata med ditt barn om situationen, besluta om vilka åtgärder som ska vidtas för att lösa problemet tillsammans och bidra till att förbättra barnets beteende på nätet för att skydda hen från nätmobbning. En stor del av ungdomars liv utspelas på internet eller via mobiltelefonen, vilket innebär att det är viktigt att utveckla skyddsstrategier för att hantera kritik eller mobbning på nätet för att bygga upp en livslång självkänsla.

 

 • 1

  Förstå att det finns ett problem

  Det kan vara svårt att upptäcka den här typen av mobbning. Tala med ditt barn om hur hen använder teknik. Du kan inte övervaka allt barnet gör, men genom att vara medveten om vilka webbplatser hen gillar och vilka spel hen spelar, kommer du att märka om hen plötsligt ändrar sina vanor, vilket är ett tecken på att något har hänt.

 • 2

  Dela din upplevelse

  Prata med ditt barn om varför människor mobbar och hjälp hen att lära sig av sina personliga erfarenheter och observationer.

 • 3

  Ta itu med problemet på ett positivt sätt

  Diskutera hur kommentarerna får ditt barn att känna sig och ge olika perspektiv. Ditt barn kanske till exempel hatar att retas för sin hårfärg, men samma färg kanske är ett av dina favoritatdrag.

 • 4

  Försäkra ditt barn om att det inte är inte hens fel

  Prata med ditt barn om varför människor mobbar. Förklara för barnet att det inte finns någon anledning att ändra sitt utseende eller att försöka anpassa sig.

 • 5

  Få hjälp

  Om du tror att problemet behöver tas upp med skolan, eller till och med polisen, bör ni diskutera en handlingsplan tillsammans så att ditt barn känner att hen har kontroll över situationen.

 • 6

  Använd onlineverktyg

  Använd funktionerna ”blockera” eller ”rapportera” mot mobbaren – de flesta sociala nätverk har dessa funktioner. Vissa webbplatser har knappar som gör att du kan rapportera incidenter direkt till den relevanta myndigheten.

 • 7

  Samla bevis

  Spara så mycket bevis på mobbning som möjligt, från textmeddelanden och e-postmeddelanden till skärmbilder.

 • 8

  Konfrontera inte mobbaren direkt

  Undvik att bemöta mobbaren – det kommer att provocera hen att fortsätta. För i stället ett register över incidenterna, visa det för någon annan och stäng sedan av enheten.

Nästa steg

 • Prata med ditt barn om hur hen mår. Har barnets vänner varit med om samma sak? Hur hanterade de situationen?
 • Ditt barn vill kanske vill prata med andra i samma situation i ett nätforum som det på BeatBullying UK