Skip to content

Skolresurser för Min självkänsla – fem utbildningstillfällen

Skolresurser för Min självkänsla – fem utbildningstillfällen

Vårt utbildningsmaterial för Min självkänsla utforskar vad som påverkar ungdomars kroppsuppfattning och självkänsla.

Våra Workshops om självkänsla tar upp centrala frågor, bland annat hur samhället, professionella och sociala medier inverkar på utseendeideal och erbjuder strategier för att lyfta självkänslan hos elever.

Vårt utbildningsmaterial för Min självkänsla utforskar vad som påverkar ungdomars kroppsuppfattning och självkänsla.

Våra Workshops om självkänsla tar upp centrala frågor, bland annat hur samhället, professionella och sociala medier inverkar på utseendeideal och erbjuder strategier för att lyfta självkänslan hos elever.

Under fem utbildningstillfällen på 45–60 minuter täcker workshopen in samtal i klassen, aktiviteter i mindre grupper, engagerande filmer och arbetsblad. I workshopen ingår:

• Orealistiska utseendeideal
• Hur sociala medier, kändiskultur och reklam inverkar
• Hur man minskar jämförande diskussioner om utseende
• Kroppsaktivism och positivt kroppsbeteende 

Forskning visar på att elever som deltar på workshopen under alla fem utbildningstillfällen får en förbättrad kroppsuppfattning och självkänsla - och känner sig säkrare när de deltar i aktiviteter, både i och utanför skolan.

Om du saknar tid att hålla fem utbildningssessioner, erbjuder vi resurser för färre tillfällen som inte går in lika djupt på varje ämne. Men vi rekommenderar att du genomför fem utbildningstillfällen när det är möjligt. Det ger ett djupare engagemang från eleven, vilket ger större och mer långvarig inverkan för en positiv kroppsuppfattning och självkänsla.

Spellista med engagerande filmer

Visa dessa korta filmer för din klass för att väcka ytterligare debatt om hur man bygger självkänsla och kroppsuppfattning.

Ladda ned material för fem utbildningstillfällen