Skip to content

Lärarresurser för självkänsla – ett utbildningstillfälle

Lärarresurser för självkänsla – ett utbildningstillfälle

Lärarresurser för Doves program Min självkänsla i ett utbildningstillfälle – allt du behöver för att hålla en workshop i ett tillfälle.

Workshopen ”Dove Min självkänsla”, i ett utbildningstillfälle på 45 till 60 minuter, tar upp centrala frågor som bland annat mediers påverkan, grupptryck och strategier för att stärka kroppsuppfattning och självkänsla. Elever lär sig genom diskussioner i klassrummet, små gruppaktiviteter, videor och arbetsblad med aktiviteter.

Programmet har tagits fram för att stödja skolprogrammet i England och Skottland. I England omfattar resultaten från Key stage 3 att identifiera personliga styrkor, känna igen hur personliga kvaliteter utvärderas av andra, medvetenhet om hälsosam kost och mediers framställning av kroppsuppfattning.

För de som följer nivån CfE 3rd i Skottland, omfattas emotionellt, socialt och fysiskt välmående, att planera inför beslut och förändringar samt inverkan från kultur och medier.

Workshopen som ges i ett utbildningstillfälle har utvärderats av Centre for Appearance Research, University of the West of England. Den visade att elever som deltar i Dove Min självkänsla upplevde förbättrad självkänsla och en positivare självuppfattning och kände sig säkrare i sitt deltagande i sociala och akademiska aktiviteter.

För lärare som vill utforska dessa ämnen mer ingående, finns det även en workshop för lärare med fem utbildningstillfällen. Vi uppmuntrar dig att ta del av de fem utbildningstillfällena, när så möjligt, eftersom det främjar djupare elevengagemang för en inverkan som varar längre på en elevs kroppsuppfattning och självkänsla.

Resurser till Dove Min självkänsla: ett utbildningstillfälle