Free Being Me

Ett program om kroppslig självkänsla utvecklat i partnerskap med Girl Guides and Girl Scouts. Nedan ser du mer om programmet och vilken påverkan det har.

Ladda ned alla dokument
  • Free Being Me: Ledarhandledning
  • Free Being Me: 7-10 aktivitetspaket
  • Free Being Me: 11-14 aktivitetspaket

Sann mot mig själv

Roliga aktiviteter för att få grupper att samtala om sina tankar och känslor kring ämnet kroppsuppfattning. I denna verktygslåda ingår ledarhandledningar, ett aktivitetspaket och material för att hålla fem utbildningstillfällen med ungdomar.

Ladda ned alla dokument
  • Sann mot mig själv: Ledarhandledning
  • Sann mot mig själv: Aktivitetspaket
  • Sann mot mig själv: Häften

När det gäller din kropp, älska den du har

Skönhet finns i alla åldrar

Varje kropp är vacker

Var ditt vackraste jag