Skip to content
Dove Our plastic mission

Ta hand om planeten: vårt plastuppdrag

För att minska plastavfallet fram till år 2025 har vi tagit ytterligare ett viktigt steg i vårt hållbarhetsinitiativ – att dra ner på användningen av nytillverkad plast med mer än 20 500 ton om året. Detta kan vi göra genom att:

  • göra förpackningen till våra ikoniska beauty bar-tvålar helt plastfria världen över
  • lansera nya plastflaskor tillverkade av 100 % återvunnen plast
  • prova ut nya refillformat för våra deodoranter som drastiskt minskar användningen av plast

Till dags datum har över 8,3 miljarder ton plast skapats och det mesta av denna har kasserats. Om det fortsätter i denna takt kommer tolv miljarder ton plast ligga i en deponi eller i vår natur år 2050. Det är därför som vi på Dove, ett av världens största skönhetsmärken, tar täten genom att lansera ett hållbarhetsinitiativ som syftar till att minska plastavfallet inom den globala skönhetsindustrin.

Det är en omfattande och spännande strategi som  kommer få stor genomslagskraft och minska vår egen användning av nytillverkad plast med mer än 20 500 ton om året. Mängden nytillverkad plast som årligen kommer att sparas in skulle räcka hela 2,7 varv runt jorden. Vi har valt att satsa på ett långsiktigt initiativ framför enskilda punktåtgärder för att uppnå en större och mer hållbar effekt.

Dove är ett av världens mest uppskattade och älskade skönhetsmärken. Plastavfall är ett av de största miljöproblemen som hotar vår planet och att minska avfallet är en prioritet för såväl konsumenteter som företag. Det är därför vi väljer att bana väg med branschledande innovationer, eliminerar användningen av nytillverkad plast där så är möjligt, och använder alternativa material och förpackningsinnovationer som blir vägledande inom skönhetsindustrin.

Vi följer numera ramverket NOBETTERLESS PLASTIC på följande sätt:

Nästa år kommer enkelförpackningarna till tvålarna i vårt ikoniska beauty bar-sortiment att vara helt plastfria världen över[2], och dessutom har vi inlett ett arbete för att utveckla ett plastfritt material som ersättningsprodukt till den plastytterförpackningen som idag finns runt samma tvålsortiment i flerpack.

Vi satsar på att investera i mer hållbara plastalternativ för att minska användningen av nytillverkad plast. Detta inkluderar vårt tillkännagivande att vi kommer att lansera nya flaskor som är tillverkade av 100 % återvunnen plast, så långt det är tekniskt genomförbart. I Nordamerika och Europa kommer omställningen att ske senast i slutet av  2019 och omfatta samtliga produktserier (Dove, Dove Men+Care och Baby Dove).[3] Vi fortsätter vårt arbete med att hitta lösningar för delar där användning av återvunnen plast i dagsläget inte är tekniskt genomförbart, t.ex. när det gäller kapsyler och pumpar.

Vi kommer att dra nytta av tekniken bakom våra nya återanvändbara, påfyllningsbara, deoderantstift av rostfritt stål: minim™. Teknologin bidrar till att minimera avfallet tack vare att det går åt avsevärt mycket mindre plast. Teknologin kommer att testas och utvärderas noggrant som ett led i LOOP™-plattformsinitiativet: ett banbrytande shoppingsystem med leverans direkt till konsumenten för minimalt avfall. Något lanseringsdatum har hittills inte bekräftats, men arbetet har redan kommit en bra bit på väg.

De nya initiativen utvecklar Unilevers branschledande åtagande: att göra samtliga plastförpackningar återanvändbara, återvinningsbara eller komposterbara fram till år 2025. De bygger vidare på en lång historia av branschledande åtgärder när det gäller plastalternativ, vilket har medfört att Dove har undvikit användning av mer än 10 000 ton nytillverkad plast under de senaste tio åren.

Marcela Melero, Dove Global Skin Cleansing Vice President, förklarar: ”Vi på Dove tror på omsorg i en vidare betydelse: för våra konsumenter och för vår planet. Vi gör vårt yttersta för att vara ett av de varumärken som gör allra mest för att minska mängden plastavfall. Vi vet att vi inte är perfekta, men vi har inte råd att vänta. Vi strävar efter att ha en så positiv inverkan som möjligt, så snart som möjligt, och gör vårt yttersta för att få andra att följa vårt exempel.”

Vi har åtagit oss att leda kampen mot plastavfall och fungera som en katalysator för förändring både inom och utanför branschen. Genom dessa initiativ vill vi mana till gemensamma och skyndsamma insatser för att hjälpa till att lösa världens plastproblem och förändra beteendet både hos företag och konsumenter för att vända på utvecklingen när det gäller plastavfall.

  1. Ekvivalenttalet för mängden nytillverkade plastflaskor som Dove inte längre använder har beräknats på grundval av en uppställning av Dove-flaskor (473 ml) på rad.
  2. Produktionstiden är beroende av testresultatet i utvecklingsarbetet.
  3. Det finns endast ett fåtal undantag inom portföljen som inte fullt ut består av 100 % återvunna flaskor, men även där utgör de fortfarande en mycket hög procentandel på vissa specifika marknader och planen är att uppnå 100 % inom kort. Dessa undantag är:
  • I EU kommer Dove-flaskor med MuCell-teknologi ligga på 97 % återvunnen plast i slutet av året. Flytande handtvål, också med MuCell-teknologi, kommer att ligga på 97 % återvunnen plast men vi var tvungna att skjuta upp implementeringen till tredje kvartalet 2020 eftersom vi inte kunde få tag i tillräckligt mycket återvunnen plast.
  • Formatet för självlöddrande och flytande handtvål kommer att ligga på 78 % återvunnen plast i Nordamerika. Vi fortsätter att utforska möjliga alternativ för att nå 100 % även för dessa produkter.
  • Deodorantförpackningar är huvudsakligen tillverkade av polypropen. För tillfället finns det inte tillräckligt mycket tillförlitlig, återvunnen polypropen av god kvalitet  för att kunna uppnå 100 %. Därför använder vi idag så mycket återvunnen plast det går utan att det får en negativ inverkan på förpackningens funktionella egenskaper. Andelen återvunnen plast skiljer sig åt beroende på utförande (till exempel stift jämfört med roll-on) och förpackningsfärg.
  • För vissa typer av färgade flaskor i hårsortiment för Nordamerika och EU finns det hittills ingen teknisk lösning, men vi arbetar vidare för att kunna göra en liknande övergång.