Skip to content

Dove Projekt Självkänsla: Vårt uppdrag i praktiken

Dove Projekt Självkänsla: Vårt uppdrag i praktiken 

Visste du att åtta av tio tjejer känner så stor oro över sitt utseende att de väljer bort viktiga aktiviteter?

Allt från att simma och idrotta, till att besöka läkaren, gå till skolan eller bara säga sina åsikter. Tjejers oro över sitt utseende kan få dem att avstå från att leva sitt liv fullt ut. 

Dessutom rapporterar sju av tio tjejer att de utsätter sin hälsa för fara genom att inte äta eller inte gå till läkare när de inte känner sig nöjda med sitt utseende.

Dove Projekt Självkänsla

På Dove har vi en vision om en värld där skönhet är en källa till självkänsla och inte till oro. Vårt uppdrag är att säkerställa att nästa generation känner sig tillfredsställda med sitt utseende under sin uppväxt, och att hjälpa unga människor att stärka sin självkänsla och inse sin fulla potential.

År 2004 förvandlade vi denna vision och uppdrag till Dove Projekt Självkänsla. Vi arbetar med ledande experter inom området för att ta fram faktabaserade verktyg. Vi har hittills nått ut till fler än 60 miljoner ungdomar med vår utbildning i självkänsla och tillsammans kan vi nå 250 miljoner – en kvarts miljard – till år 2030. I våra resurser ingår verktyg för föräldrar, mentorer, lärare och ungdomsledare. Dessa kan laddas ner helt kostnadsfritt och har bevisligen bidragit till positiv självkänsla. 

Globalt partnerskap med World Association of Girl Guides and Girl Scouts (WAGGGS)

World Association of Girl Guides and Girl Scouts och Dove har samarbetat sedan 2013 för att ta fram och erbjuda kvalitativ utbildning i självkänsla. Free Being Me är ett informellt utbildningsverktyg som tagits fram för 7- till 14-åringar och innehåller roliga, interaktiva och engagerande aktiviteter för att stärka tjejer och ge dem en positiv kroppssjälvkänsla.

Referenser: 
The Real Truth About Beauty: Revisited. Global undersökning beställd av Dove, 2016