Skip to content

Flickor som mobbar: förstå de olika typerna av mobbning

Flickor som mobbar: förstå de olika typerna av mobbning

Det är ett sorgligt faktum att de flesta ungdomar utsätts för mobbning vid något tillfälle. Men även om pojkar och flickor löper lika stor risk att bli utsatta, är mobbning riktad mot flickor oftare dold för den som inte är uppmärksam. Därför är det viktigt att föräldrar känner igen tecken på mobbning bland flickor, och att de är medvetna om farorna.

Mobbning bland flickor kontra bland pojkar: de olika typerna av mobbning 

Vilka är de viktigaste skillnaderna mellan hur flickor och pojkar mobbar eller upplever mobbning? 

• Subtil. Bland flickor tenderar mobbning att vara subtil. Det omfattar oftare sociala mobbningsmetoder som utfrysning och ryktesspridning än verbal mobbning ansikte mot ansikte.

• Uppsåtlig. Flickor ägnar sig mer åt uppsåtlig mobbning, medan mobbning bland pojkar tenderar att vara mer impulsiv. 

• Psykologisk eller känslomässig mobbning. Bland pojkar är det vanligare med fysisk mobbning. Vissa pojkar gillar statusen de får av att slåss. Det är mer sannolikt att flickor deltar i förtäckt och psykologisk mobbning (t.ex. att såra någons känslor) än fysisk mobbning.

• Pojkar och flickor. Flickor kan bli mobbade av både flickor och pojkar. Pojkar blir däremot vanligtvis endast mobbade av andra pojkar.

När mobbning är fysisk brukar vuxna reagera snabbt. Eftersom mobbning bland flickor oftare är psykologisk snarare än fysisk kan det vara svårare att upptäcka den – men det är minst lika viktigt att vidta åtgärder.

Sociala mobbningsmetoder: utfrysning 

Psykologen Dr Nancy Etcoff, som är expert på neurovetenskapen kring känslor, förklarar: ”När pojkar är inblandade rör det sig ofta om aggression och våld. Bland tjejer är det mycket mer maskerat. Det handlar om status och att frysa ut individer från den sociala gruppen.”

Detta är oerhört undergrävande, och därför effektivt från mobbarens synvinkel, eftersom sociala relationer är viktigare än allt annat för en ung människa. En ung tjej är programmerad att skapa nätverk, så allt som hindrar eller hotar detta är ett enormt bakslag.

Om din dotter blir utfryst ur sin sociala krets av en eller flera mobbare överskuggar det allt annat i hennes liv. Du kanske tycker att hon överreagerar, men allt din dotter vill är att vara en del av en grupp vänner – de är navet i hennes värld och det som gör hennes liv värt att leva (känner hon).

Mobbning bland flickor fokuserar på utseende

Ungdomar oroar sig mycket för att passa in, så det är inte förvånande att mobbning bland flickor ofta fokuserar på utseende, särskilt att på att se ”annorlunda” ut. Enligt en studie i Storbritannien  hade 56 procent av flickorna retats på grund av sin vikt, kroppsform, längd eller hårfärg.

Eftersom flickor bryr sig så mycket om att passa in och att vara en del av sin sociala grupp, kan de påverkas extra mycket av att bli mobbade på grund av sitt utseende. Forskning har visat att flickor som mobbas, till och med när det sker sällan, löper större risk för att drabbas av depression, medan risken för pojkar endast blir större om de ofta utsätts för mobbning. Forskningen fann också att flickor som mobbas löper större risk att hamna i ett substansmissbruk.

En annan hjärtskärande slutsats från den brittiska studien var att flickor som hade blivit mobbade därefter vägrade att tro på positiva saker de fick höra om sig själva – särskilt om deras utseende. Att bli offer för mobbning är förödande för flickors självkänsla.

Som förälder är det viktigt att vara medveten om vad som händer i din dotters liv. Hur utvecklas hennes vänskapsrelationer? Är hon snäll mot andra och behandlas med den vänlighet hon förtjänar av dem? 

Riktiga eller falska vänner? Upptäcka tecknen på mobbning

Falska vänner är personer som kanske låtsas vara en vän när de i själva verket undergräver andras självkänsla och positiva kroppsuppfattning – ofta för att de själva har dålig självkänsla.. Det kan ta ett tag att inse att en flicka som verkar vara en vän faktiskt motarbetar dig och kanske, på ett indirekt sätt, är en mobbare. 

Prata med din dotter om falska vänner. Säg till henne att vara uppmärksam på ”vänner” som:

• ständigt jämför sig själva med henne eller verkar tävla med henne hela tiden

• alltid bakar in kritik i en komplimang

• skvallrar om henne bakom hennes rygg

• ställer in planer som de har gjort tillsammans när ett bättre erbjudande dyker upp.

 • 1

  Bekräfta din dotters känslor

  Om hon känner sig underminerad av hån, gester eller beteenden hos andra flickor (eller pojkar) har hon rätt – oavsett hur det kan ses utifrån. Säg inte till henne att det inte stämmer eller att hon ska ignorera det. Lyssna på henne och tro på hennes berättelse.

 • 2

  Prata med henne om hennes vänskapskrets

  Om hon har problem med sina vänner kan hon tänka på hur hon kan förbättra situationen. Det är bättre att hjälpa henne att lösa saker i stället för att blanda dig i för mycket.

 • 3

   Var beredd på att vidta åtgärder

   Om allt annat misslyckas bör du överväga att prata med din dotters lärare eller till och med kontakta en annan flickas förälder.

 • 4

  Lär henne att stå upp för sig själv

  Se till så att hon aldrig ställer sig in hos en mobbare. Förklara att om hon går med på vad en mobbare vill kommer det sannolikt att förvärra situationen.

 • 5

  Påminn henne om att mobbare är fega

  Att stå upp mot en mobbare är vanligtvis den bästa vägen att ta. Det kräver mod, men om hon lyckas kommer hennes självkänsla att växa mycket och hon kommer att känna sig betydligt starkare.