Skip to content

Varför mobbar mobbare?

Varför mobbar mobbare?

Mobbning är en fruktansvärd del av livet och kan påverka oss i alla åldrar. Om ditt barn utsätts för mobbning kan du använda vår checklista för att hjälpa henne eller honom att förstå varför det händer och hur hen ska hantera det.

Att våga vara annorlunda – varför människor mobbar

Orsakerna till att någon blir mobbad kan vara helt obegripliga. Om din son eller dotter blir offer för mobbning undrar de, och du, förmodligen varför. Det är viktigt att komma ihåg att en känsla av otillräcklighet hos mobbaren ofta leder till hån och mobbning. 

Om ditt barn utsätts för eller bevittnar mobbning kan ni prata om mobbarens möjliga motiv. Hjälp din son eller dotter att inse att alla är olika och att mångfald är fantastiskt, men att andra människor inte alltid ser det så. Det är ganska ofta brist på förståelse eller otrygghet hos mobbaren som gör att hen hackar på någon som hen uppfattar som annorlunda. 

Vad får en människa att bli en mobbare?

Ibland drivs mobbare av en djupare orsak, till exempel problem hemma, eller så har de blivit mobbade eller har andra problem som de kämpar med, vilket gör att de är arga eller sårbara. 

När Judith hjälpte sin dotter Bryony att konfrontera sin mobbare upptäckte hon även orsaken bakom beteendet. ”Barnet berättade för min dotter att hon utsatt henne för mobbning eftersom Bryony hade två föräldrar och ett trevligt hem”, säger Judith. Detta ger inte henne rätten att mobba, men Judith förstod att det ”helt klart handlade om avundsjuka”.

Det är aldrig okej att mobba, men att förstå varför människor gör det kan bidra till att sätta mobbarens beteende i ett annat perspektiv. Genom att lära ditt barn mer om mobbning hjälper du henne eller honom att hantera mobbarna med en annan mentalitet och kan förhoppningsvis förhindra dem från att orsaka bestående men.

För att skydda sekretessen har vi ändrat namnen på de personer vars berättelser vi tar med på dessa sidor, men berättelserna är autentiska.

Följ förslagen från psykoterapeuten och experten på kroppsuppfattning Dr Susie Orbach för att ge ditt barn en bättre inblick i en mobbares värld:

 • 1

  Inled samtalet

  Om ett TV-program eller en film som ditt barn tittar på innehåller mobbning, kan du använda det som utgångspunkt för att prata om varför mobbaren uppför sig på det sättet. För yngre barn kan du använda historier om mobbning, t.ex. Askungen. Fråga: Varför tror du att styvsystrarna hackar på Askungen?

 • 2

  Sätt dig in i hur en mobbare fungerar

  En del mobbare kommer från hem med problem eller svårigheter. Hjälp ditt barn att förstå hur hens eget lyckliga familjeliv bidrar till en god självkänsla och att inte alla är så lyckligt lottade. Om det är en vän som säger eller skriver de elaka kommentarerna kan barnet fundera över vad som utlöser beteendet och på så vis få mod nog att konfrontera vännen och ge den hjälp och det stöd hen behöver för att sluta ta ut sina känslor på andra.

Nästa steg 

 • Hjälp ditt barn att förstå att de saker som en mobbare riktar in sig på vanligtvis är sådant som de är avundsjuka på eller saknar
 • Uppmuntra din son eller dotter att diskutera sina känslor med vänner så att de inte känner sig isolerade