Skip to content
självförtroende dove

SJÄLVFÖRTROENDE – KAN MAN SKAFFA DET?

SJÄLVFÖRTROENDE – KAN MAN SKAFFA DET?

Självförtroende är när du vet att du kan något. Att du klarar av att lösa en uppgift eller en situation, din inställning till dina färdigheter och förmågor. Man kan ha bra självförtroende inför vissa uppgifter och dåligt inför andra, och man kan ha bra självförtroende och dålig självkänsla. Självförtroende handlar mer om hur du presterar och hur du tycker att du lyckas med det, medan självkänslan är mer konstant och beskriver vilket värde du tycker att du har.

ATT HA BRA SJÄLVFÖRTROENDE

När ditt självförtroende är på topp känner du dig säker på att klara den uppgift du står inför.

Antingen baserat på erfarenhet – jag har klarat det förut – eller genom att det goda självförtroendet helt enkelt gör dig trygg med att lösa nya uppgifter. Du känner dig kompetent och stark. Ett bra självförtroende kan lätt bli till en positiv spiral. Det gör att du vågar mer, och då är chansen större att du lyckas. Din ”bank” med lyckade genomföranden blir större och självförtroendet växer. Ett självförtroende som gör att du lättare kan sätta upp realistiska förväntningar och mål. Som i sin tur bäddar för att du ska lyckas med det du tar dig för. Här är några positiva effekter av gott självförtroende:

  1. Öppenhet för att prova nya saker. Det är både lättare och roligare att kasta sig över nya utmaningar om du går in i dem med känslan av att ”det här klarar jag”.
  2. Motståndskraft. Vi stöter alla på motgångar ibland. Med ett gott självförtroende faller du inte lika djupt ned under motgång utan studsar tillbaka snabbare.
  3. Bättre prestanda. Den energi en person med dåligt självförtroende lägger på att oroa sig, kan du lägga på dina ansträngningar med uppgiften.
  4. Bättre relationer. Att vara stark, trygg och ha gott självförtroende påverkar dina relationer i positiv riktning. Andra behöver inte ständigt lyfta dig, utan relationerna är givande för alla och har rätt förutsättningar.

TRÄNA UPP DITT SJÄLVFÖRTROENDE

Har man inte turen att vara född med gott självförtroende så går det alldeles utmärkt att träna upp det. Beroende på var ditt självförtroende brister, så kan det variera vad som fungerar. Men det här är tips som fungerar för de flesta:

  1. Sätt upp realistiska och nåbara mål – beröm och belöna dig när du sedan klarar dem.
  2. Förvänta dig inte perfektion i alla aspekter av livet. Tillåt dig att göra så gott du kan och vara stolt över det.
  3. Bygg inte upp erfarenheter på negativa händelser.  Säg eller tänk inte ”det fungerade inte förra gången så varför skulle det fungera nu”. Gör ett nytt försök och känn dig stark som vågar det.
  4. Omge dig med positiva människor. Människor du umgås med påverkar dina tankar och attityder om dig själv mer än du tror. Med ett starkare självförtroende klarar du av att välja bort ett umgänge som inte får dig att må bra.
  5. Möt dina rädslor. Öva steg för steg på att möta några av de rädslor du har på grund av brist på självförtroende. Låtsas att det är ett experiment, så blir utgången inte så dramatisk.
  6. Var snäll mot dig själv. Drunkna inte i klander och negativa tankar om du inte lyckas. Behandla dig själv som du skulle behandla en vän som behöver stöttning.

SJÄLVFÖRTROENDE OCH UTSEENDE

Det borde ju räcka med att stå hemma framför spegeln och gilla det man ser. Men i takt med ökningen av sociala medier verkar vi behöva mer och mer bekräftelse utifrån för att känna att vi duger och ser bra ut. Många presenterar en bild av sig själva på sociala medier som inte överensstämmer med verkligheten. Filter och digital retuschering används flitigt och vi tittar på varandra, jämför och kommenterar. I Doves kampanj IngenDigitalFörvrängning hjälper vi unga människor att bygga självkänsla och kroppspositivism på sociala medier. Läs i vårt utbildningsmaterial för föräldrar och lärare om hur vi ska guida unga människor att bli sina mest trygga jag.