Skip to content
dålig självkänsla

KAN JAG FÖRBÄTTRA MIN OCH ANDRAS SJÄLVKÄNSLA?

KAN JAG FÖRBÄTTRA MIN OCH ANDRAS SJÄLVKÄNSLA?

Självkänsla handlar om den grundinställning vi har till oss själva. En person med låg självkänsla tolkar omgivningen negativt, känner missnöjdhet och skam över sina brister.

Ofta värderar en person med låg självkänsla sig utifrån sina prestationer och bekräftelse från andra. Att leva med låg självkänsla kan i förlängningen leda till nedstämdhet, oro och stressrelaterade symtom.

VAD BEROR LÅG SJÄLVKÄNSLA PÅ?

Din självkänsla formas ofta i barndomen och fortsätter sedan att påverkas av händelser i livet. Den kan påverkas av en dålig uppväxt, att som barn få mycket negativ kritik eller att inte bli sedd och uppskattad. Det kan vara svårt för en förälder med låg självkänsla att förmedla något annat till sina barn. Mobbing i skolan och bristande respekt från kamrater kan också vara bidra till låg självkänsla.

Men självkänslan kan också variera. Du kanske har en bra barndom, harmonisk uppväxt och sen händer något som påverkar självkänslan. Skilsmässa, arbetslöshet eller ensamhet som plötsligt ändrar synen på dig själv. En tidigare bra självkänsla som får sig en törn av mer eller mindre akuta händelser.

KAN MAN FÖRBÄTTRA SIN SJÄLVKÄNSLA?

Som vuxen har du kanske en större medvetenhet om din självkänsla, och kan ta till dig tips på övningar för att förbättra den. Börja med några enklare övningar:

  • Ge dig själv dagligt beröm, även om det bara är småsaker du är stolt över
  • Gör saker som gör dig glad – musik, kultur, idrott, träffa positiva vänner
  • Stötta en vän. Att ge är ofta att få, och kan bli en positiv spiral
  • Jämför dig inte med andra

Med god självkänsla har man större möjlighet att nå sin fulla potential, och successivt kan man öka utmaningarna. Känns det som ett ensamt och svårt arbete finns möjligheterna att ta hjälp utifrån i form av samtalsterapi, kurser eller litteratur.

Ju tidigare vi kan bygga upp självkänslan desto bättre, men våra barn och ungdomar kan behöva stöttning av vuxna för att veta hur man stärker den.

DOVE PROJEKT SJÄLVKÄNSLA

På Dove arbetar vi med att hjälpa föräldrar, mentorer, lärare och ungdomsledare att ge utbildning i självkänsla för barn och unga genom vårt material Dove Projekt Självkänsla. Materialet är gratis, framtaget av experter och ger en bra vägledning i hur du kan göra skillnad. Du behöver inte vara förälder – det räcker att det finns en ung person som du bryr dig om och vill hjälpa. Några av de ämnen vi går igenom i materialet är:

  • Vilka verktyg du behöver för att kunna vara en viktig förebild för barn och ungdomars kroppsuppfattning.
  • Bilder på sociala medier – vad är filter och vad är verklighet. Ska en redigerad bild vara en skönhetsnorm att jämföra sig med?
  • Mobbing. Tecken på mobbing och hur ska man hantera ett barn som utsätt för mobbing.
  • Kroppssnack. Går det att enbart tala i positiva ordalag om kroppen?

Gå in och läs mer om Dove Projekt Självkänsla och hjälp oss att göra skillnad.