Wskazówki jak budować pewność siebie nastolatków – Program Dove Self-Esteem

Artykuły, zadania i wskazówki dla rodziców wspomagające budowanie w dzieciach poczucia własnej wartości i pewności swojego ciała w okresie dojrzewania.

O czym chciałabyś/chciałbyś dowiedzieć się więcej?

Szukam
dla wszystkich grup wiekowych
( 8 pozycji )

Witaj piękna

Kochaj ciało, w którym jesteś

Piękno jest obecne w każdym wieku

Każde ciało jest piękne

Piękno jest obecne w każdym wieku