Skip to content

Warunki korzystania ze strony internetowej

1. Zastrzeżenia co do Członków

Członkostwo w Dove Digital zostało opracowane z myślą o osobach powyżej 13 roku życia. Członkowie powinni przestrzegać niniejszego Kodeksu Postępowania i ponosić odpowiedzialność za wszystkie działania i treści, które zamieszczają na stronie internetowej. 

2. Działania niedozwolone 

Naruszenie Kodeksu Postępowania może skutkować odebraniem dostępu do serwisu, lub skasowaniem treści bez powiadomienia o tym fakcie.

3. W żadnym wypadku nie jest dozwolone dodawanie, ani użytkowanie w ramach serwisu w jakikolwiek inny sposób treści, które: 

  • podżegają, nawołują lub przedstawiają pornografię, nagość, nieprzyzwoitość, wulgarność, nieprzyzwoity język, nienawiść, fanatyzm, rasizm lub bezpodstawną przemoc, 
  • w błędny sposób przedstawiają źródło jakichkolwiek dodawanych treści, łącznie z ośmieszaniem innej osoby lub podmiotu, 
  • zapewniają lub tworzą linki do stron zewnętrznych, które naruszają Kodeks Postępowania, 
  • mają na celu wyrządzenie szkody lub wyzyskiwanie niepełnoletnich w jakikolwiek sposób, 
  • mają na celu pozyskiwanie lub zbieranie danych osobowych nieletnich (każdej osoby poniżej 18 roku życia), m.in. imienia i nazwiska, adresu e-mail, adresu zamieszkania, numeru telefonu czy nazwy ich szkoły. 
  • naruszają czyjąkolwiek prywatność poprzez próby gromadzenia, zbierania, przechowywania lub publikowania informacji prywatnych lub danych osobowych takich jak hasła, dane dotyczące konta, numery kart kredytowych, adresów i innych informacji kontaktowych bez uprzedniej wiedzy danej osoby i jej zgody, 
  • są nielegalne i naruszają prawa na szczeblu lokalnym bądź krajowym, które obowiązują w lokalizacji użytkownika; dotyczy to m.in. pornografii dziecięcej, środków farmakologicznych zarejestrowanych jako nielegalne, posługiwanie się materiałami chronionymi prawem autorskim i intelektualnym, które nie należą do danej osoby,  
  • mają na celu zastraszanie, śledzenie, zniesławienie, oszustwo, poniżanie, dyskryminację lub zawstydzanie osoby lub grupy osób z jakiejkolwiek przyczyny; m.in. ze względu na wiek, płeć, niepełnosprawność, pochodzenie, orientację seksualną, rasę lub religię; lub zachęcają do tego innych, 
  • mają na celu uszkodzenie komputera innej osoby, lub umożliwienie innym nielegalnego dostępu do oprogramowania lub obejście zabezpieczeń stron internetowych lub serwerów, m.in. poprzez spamowanie, 
  • mają na celu ośmieszanie pracowników firmy Unilever, a także jej przedstawicieli, kierowników, moderatora strony internetowej, innego użytkownika czy kogokolwiek innego, jakimikolwiek sposobami. 

 

4. Unieważnienie i rozwiązanie 

Unilever zastrzega sobie prawo do przeglądania i usuwania treści i serwisów stworzonych przez użytkowników według własnego uznania, a także do usuwania postów lub odmowy dostępu użytkownikom, których zachowanie zostanie uznane za niestosowne. 

5. Prawa i obowiązki

Zachęcamy naszych Członków, aby nie udostępniali informacji, które mogłyby zostać wykorzystane przez inne osoby w celu wyrządzenia im krzywdy, a rodziców do tego, aby byli świadomi działań ich dzieci w internecie tak, by zapewnić im bezpieczeństwo online.

Unilever nie ponosi odpowiedzialności za żadne treści dodawane przez użytkowników czy ich działania. Decyzja o wyświetlaniu treści innych użytkowników i nawiązywaniu z nimi kontaktu jest indywidualna i doradzamy w tym zakresie rozwagę. 

Unilever zastrzega sobie prawo do rozszerzenia bądź zmiany Kodeksu Postępowania w każdej chwili, bez uprzedniego powiadomienia i zachęca do okresowego sprawdzania niniejszych wskazań, aby postępować zgodnie z nimi. 

Dziękujemy za dołączenie do Dove Digital i stosowanie się do Kodeksu Postępowania!