Skip to content

Projekt sebadôvery Dove: Naše poslanie v praxi


Projekt sebadôvery Dove: Naše poslanie v praxi

Vedeli ste, že osem dievčat z desiatich je natoľko znepokojených svojím vzhľadom, že sa radšej dobrovoľne nezúčastňuje dôležitých aktivít?

Od praktizovania športov až po návštevu lekára, dochádzku do školy alebo prosté vyjadrenie názoru, úzkosť z vlastného vzhľadu môže dievčatám brániť žiť život naplno. 

Sedem z desiatich dievčat uvádza, že ak nemajú dobrý pocit z toho, ako vyzerajú, ohrozujú svoje zdravie tým, že nejedia alebo nejdú k lekárovi. 

Projekt sebadôvery Dove

Dove usiluje o vytvorenie sveta, kde je krása zdrojom sebadôvery, nie úzkosti. Naším poslaním je pomôcť budúcej generácii vyrastať s pozitívnym prístupom k svojmu vzhľadu a pomôcť jej zvýšiť sebadôveru, aby mohla ukázať, čo všetko v nej je.

V roku 2004 sme toto poslanie a cieľ zhmotnili do Projektu sebadôvery Dove. Spolupracujeme s poprednými odborníkmi v oblasti vnímania ľudského tela na vývoji nástrojov založených na dôkazoch. Vzdelávaním v oblasti zvyšovania sebadôvery sme už oslovili viac než 60 miliónov mladých a spoločne môžeme osloviť ďalšie milióny. V našich zdrojoch nájdete nástroje pre rodičov, vychovávateľov, učiteľov a vedúcich skupín mladých. Tieto nástroje, ktoré sú zdarma na stiahnutie, preukázateľne pomáhajú budovať zdravý vzťah k vlastnému telu.   

Celosvetové partnerstvo so Svetovou organizáciou skautiek

Svetová organizácia skautiek (World Association of Girl Guides and Girl Scouts, WAGGGS) a značka Dove už od počiatku svojho partnerstva v roku 2013 usilujú o vývoj a poskytovanie kvalitného vzdelávania v oblasti budovania sebadôvery. Neformálny vzdelávací nástroj Sama sebou je určený pre sedem- až štrnásťročné dievčatá. Obsahuje zábavné, interaktívne a pútavé aktivity, ktoré im poskytnú pocit sebaurčenia a pomôžu im budovať zdravý vzťah k vlastnému telu.   

 

Literatúra: 

Pravda o kráse: Nový pohľad. Celosvetový posudok zadaný spoločnosťou Dove, 2016

Dobrý deň, čo hľadáte?