Dospievajúci a priateľstvo: dievčatá sa zverujú, prečo sú pre nich ich skupiny priateľov dôležité