Skip to content
Skutočná krása nie je krutá

Výrobky značky Dove získali certifikát organizácie PETA cruelty-free.

Dove nevykonáva testy na zvieratách. Na testovanie bezpečnosti našich výrobkov a ich zložiek využívame už viac ako 30 rokov rôzne alternatívne prístupy, pri ktorých sa nevyužívajú zvieratá. 

Zaviedli sme politiku, ktorá zakazuje testy na zvieratách kdekoľvek na svete. Naše produkty sú teraz označené logom PETA „cruelty-free“. Od budúceho roka ho budeme postupne uvádzať na všetkých našich obaloch, aby sme našich zákazníkov informovali a uistili, že Dove nevykonáva a nebude vykonávať testy na zvieratách. Naša materská spoločnosť Unilever oznámila, že podporuje výzvy na globálny zákaz testovania na zvieratách, rovnako ako súčasný zákaz v EÚ.


O organizácii PETA

PETA (People for the Ethical Treatment of Animals - Ľudia za etické zaobchádzanie so zvieratami) je najväčšou organizáciou na ochranu práv zvierat na svete, s viac ako 6,5 miliónmi členov a priaznivcov. Od roku 1980 PETA bojuje proti zneužívaniu a využívaniu zvierat a nalieha na organizácie a zákonodarcov, aby zastavili využívanie zvierat  všade tam, kde je to možné. Jej certifikácia „Beauty Without Bunnies“  je zlatým štandardom pre spotrebiteľov, ktorí súcitia so zvieratami a pri nákupoch sa na ňu spoliehajú.  Firmy, ktoré sú uvedené na zozname spoločností PETA, nevykonávajú testy na zvieratách a vyrábajú kozmetiku a výrobky osobnej starostlivosti bez týrania zvierat. Keď uvidíte na výrobku logo PETA „cruelty-free“, je to značka toho, že výrobok, pre ktorý ste sa rozhodli, bol vyrobený bez testovania na zvieratách.