Zdroje pre učitelia

  • Výučbové zdroje týkajúce sa sebadôvery – V jedinej lekcii
    Vzdelávacie materiály, ktoré cielia na to, ako médiá ovplyvňujú vnímanie tela a sebadôveru, a prostredníctvom videí, prezentácií a pracovných hárkov pomáhajú budovať u mladých ľudí spokojnosť s vlastným telom.
    Average read time: 3 min read

    Vzdelávacie materiály, ktoré cielia na to, ako médiá ovplyvňujú vnímanie tela a sebadôveru, a prostredníctvom videí, prezentácií a pracovných hárkov pomáhajú budovať u mladých ľudí spokojnosť s vlastným telom.

Ahoj, krásna neznáma

Pokiaľ ide o telo, majte rady to, ktoré máte

Krása je prehliadka, ktorá sa neriadi vekom

Každé telo je krásne

Buďte odrazom svojej krásy