Skip to content

Výučbové zdroje týkajúce sa sebadôvery – V jedinej lekcii

Výučbové zdroje týkajúce sa sebadôvery – V jedinej lekcii

Zdroje pre učiteľov pre náš program Dove „Buďte sebavedomí“ v jednej lekcii – všetko, čo potrebujete na to, aby ste mohli usporiadať jeden individuálny workshop zameraný na budovanie spokojnosti s vlastným telom.

Táto lekcia programu Dove Buďte sebavedomí, ktorá by mala trvať 45 – 60 minút, sa zameriava na hlavné témy vrátane vplyvu médií, tlaku rovesníkov a stratégií na zlepšovanie vnímania tela a zvyšovanie sebadôvery. Študenti sa učia prostredníctvom otvorenej diskusie v skupine, aktivít v malých skupinách, videí a pracovných hárkov s aktivitami.

Tento program bol vyvinutý tak, aby bol v súlade so školskými osnovami. Medzi jeho hlavné výsledky patrí to, že mladí ľudia môžu zistiť, aké sú ich silné stránky, spoznajú, ako si osobné kvality cenia ostatní, získajú vyššie povedomie o zdravom stravovaní a dozvedia sa o tom, ako médiá zobrazujú telo.

Program sa taktiež dotýka emocionálnej, spoločenskej aj fyzickej pohody, plánovania rozhodnutí a zmien, ako aj dopadu populárnej kultúry a médií.

Tento workshop s jednou lekciou hodnotilo centrum pre skúmanie vzhľadu Centre for Appearance Research pri vysokej škole University of the West of England. Bolo preukázané, že u študentov, ktorí sa programu Dove Buďte sebavedomí zúčastnili, došlo k zvýšeniu sebadôvery, pozitívnejšiemu nazeraniu na seba samého a taktiež zvýšeniu sebaistoty pre účasť v spoločenských a školských aktivitách.

Dove Buďte sebavedomí: zdroje pre jednu lekciu

Dobrý deň, čo hľadáte?