Skip to content

Tlak rovesníkov: pomôžte svojmu dieťaťu byť sebou samým

Tlak rovesníkov: pomôžte svojmu dieťaťu byť sebou samým

Počas dospievania je možné, že vaše dieťa nebude chcieť „vyčnievať“, čo však neznamená, že musí predstierať, že je niekým, kým nie je. Pomôžte prostredníctvom nášho zoznamu tipov svojej dcére alebo synovi vzdorovať tlaku rovesníkov a mať radosť z toho, že sú sami sebou.

Tlak rovesníkov počas dospievania

Situácia, v ktorej človek nikoho nepozná, môže byť nepríjemná aj pre dospelého. Ak sa v tejto situácii ocitnú mladí ľudia, rozhorí sa v nich vnútorný boj. Zúfalo chcú mať pocit, že sú súčasťou danej komunity a „zapadať“, ale zároveň sa snažia vyjadriť svoju individualitu a osobný štýl.

„V škole, kam Kristy chodí, je podľa mňa tlak rovesníkov na to, ako deti vyzerajú a čo nosia za oblečenie,“ hovorí mama Gabriela. „Odvtedy, čo u nej začala puberta a nastúpila na strednú školu, začala veľa riešiť, ako vyzerá, a mne to pripadá, že sa snaží vyzerať ako jej kamarátky.“

Tendencia mladých ľudí súdiť podľa vzhľadu

„Povedzme si to na rovinu: keď dievčatá vstúpia do miestnosti, navzájom sa omrkajú,“ hovorí koučka sebadôvery, doktorka Tara Cousineauová. V tejto fáze života vaša dcéra u svojich rovesníkov pozoruje rôzne emocionálne a fyzické vlastnosti, porovnáva tie svoje s ich a začína ich vnímať ako žiaduce či nežiaduce. Médiá, časopisy a filmy toto vnímanie ešte umocňujú. Z ničoho nič dochádza k zdôrazneniu hodnoty určitého vzhľadu a osobnosti.“

Keď dieťa začne chodiť do novej školy alebo vstúpi do nového tímu, sú to situácie, kedy také porovnávanie vystupuje do popredia. Mladí ľudia napríklad začnú rôzne experimentovať so vzhľadom, slovníkom a spoločenským správaním. 

Tieto situácie zároveň môžu zapríčiniť obrovský posun v prístupe mladého človeka k svojmu telu a vzhľadu, lebo sa snaží nájsť svoje miesto vo svojich spoločenských kruhoch. 

Čo robí tlak rovesníkov so sebavedomím dieťaťa?

Uvedomme si, že ide o dôležité situácie, ktorými si dieťa musí prejsť, aby prišlo na to, kým vlastne je a čo je preň dôležité. To všetko je súčasťou dospievania.

Pre mladých ľudí to však môže byť obdobie, kedy je ich sebavedomie veľmi zraniteľné, lebo si hľadajú svoje miesto v sociálnej hierarchii. Váš syn alebo dcéra napríklad môže závidieť ostatným alebo zistiť, že mu závidia jeho vrstovníci.

Pomôžte svojmu dieťaťu veriť si

Takže ako môžete byť svojmu dieťaťu v tomto komplikovanom období nápomocní a naučiť ho vážiť si svoju jedinečnosť a chrániť svoje sebavedomie? V našom zozname tipov sme pre vás pripravili pár praktických návrhov. Najdôležitejšie je, aby vaše dieťa chápalo, že by sa kvôli tomu, aby zapadlo, nemalo vzdávať všetkých tých krásnych vecí, ktoré z neho robia jedinečnú bytosť.

V živote mladého človeka príde chvíľa, keď „zapadnúť“ preňho bude tou najdôležitejšou túžbou. To sa s dospievaním a rozvojom vlastných záujmov, nadania a štýlu mení. Postupne aj vďaka vám vaše dieťa príde na to, ktorí priatelia sú preň „dobrí“ a ktorí až tak nie. 

Ak pomôžete svojmu synovi alebo dcére prísť na to, čím sú jedineční a čo prinášajú do priateľstva, môžete im poskytnúť sebaistotu na to, aby boli sami sebou a pritom dokázali rozpoznať a oceniť odlišnosť ostatných.

Aby sme chránili súkromie osôb, ktoré na týchto stránkach rozprávajú svoje príbehy, zmenili sme im mená. Ich príbehy sú však pravdivé.

 • 1

  Hovorte svojmu dieťaťu, aké je úžasné

  Podporte v ňom pocit vlastnej hodnoty tým, že budete chváliť jeho vlastnosti. Skôr než na fyzické rysy sa zamerajte na činy, schopnosti a osobnosť.

 • 2

  Pomôžte dieťaťu nájsť skupinu priateľov, ktorá ho podporí

  Pohovorte si so svojím dieťaťom o tom, aké vlastnosti má dobrý kamarát. Nosí skvelý kamarát rovnaké oblečenie ako ty? Alebo je dôležitejšie byť dobrým poslucháčom alebo človekom, ktorý berie do úvahy pocity ostatných? Pomôžte mu rozpoznať osobnostné rysy a vlastnosti, ktoré rešpektuje a obdivuje.

 • 3

  Pohovorte si o tom, akú rolu hrá vo svojej skupine kamarátov 

  Vaše dieťa môže byť napríklad dobrý poslucháč, niekto, kto vie ostatných povzbudiť, alebo človek, ktorý vie ostatných zapojiť do diania.

 • 4

  Vyzdvihnite v ich skupine rovesníkov rôznorodost'

  Pochváľte jedinečné aspekty vzhľadu svojho dieťaťa a jeho kamarátov, ale viac sa zameriavajte na ich krásnu osobnosť.

 • 5

  Nájdite pozitívne vzory

  Hovorte o ľuďoch vo svojej rodine či komunite alebo verejne známych osobnostiach, ktoré majú vlastnosti, ktoré sú hodné obdivu. Nájdite také príklady, ktoré stelesňujú empatiu, schopnosť spolupráce, prekonávanie rozdielností a vodcovského ducha. Buďte takým človekom, v akého dúfate, že vyrastie vaše dieťa.

Ďalšie kroky

 • Vyskúšajte si so svojím dieťaťom tieto aktivity podporujúce sebadôveru a pomôžte mu priblížiť, prečo je tak úžasným človekom
 • Pravidelne s dieťaťom hovorte o veciach, ktoré ho a jeho kamarátov zaujímajú. Aké sú najnovšie trendy? Chápe, že to, čo sa skrýva vnútri, je rovnako dôležité ako to, čo je na povrchu?
 • Vyzvite svoju dcéru alebo syna, aby si o týchto veciach pohovorili s kamarátmi. Pomôžte mu nájsť spôsob, ako vyzdvihnúť jedinečné aspekty, ktoré na sebe navzájom obdivujú, ale ktoré nesúvisia so vzhľadom


Dobrý deň, čo hľadáte?