Skip to content

Tajné heslo pre vzťah matky a dcéry

Tajné heslo pre vzťah matky a dcéry

Hovoriť o citlivých veciach so svojou matkou (aj s kýmkoľvek iným) môže byť pre dospievajúce dievča náročné. Tajné heslo, ktoré pozná len matka s dcérou, môže pomôcť dospievajúcemu dievčaťu hovoriť, ak sa cíti trápne alebo nešťastne.

Skúste si vybaviť obdobie, keď ste pred svojimi rodičmi niečo tajili. Aké to bolo? Prečo ste im to nepovedali? Pravdepodobne ste mali obavu, že by nejakým spôsobom nesúhlasili. Ale ako by ste sa cítili, ak by vaša dospievajúca dcéra mala pred vami podobné tajnosti? Sklamaní? Nahnevaní? Znepokojení? Nebolo by vlastne najlepšie podporiť väčšiu otvorenosť?

Načúvajte a nesúďte

„Rodičia si neuvedomujú, že motívom dieťaťa pre milosrdnú lož alebo vyhýbanie sa pravde je skôr jeho túžba zostať s vami v spojení, teda nebyť odmietnuté,“ hovorí klinická psychologička Dr. Tara Cousineauová. „Vtip je v tom, že treba vytvoriť také prostredie, kde nebudete súdiť a budete schopní brať zreteľ na uhol pohľadu svojho dieťaťa.

To často spočíva len v tom, že budete napr. voči svojmu manželovi/manželke a priateľom sami otvorení a úprimní. Vaša dcéra je skvelou pozorovateľkou a ak vás uvidí, že konáte čestne, bude cítiť väčšiu istotu, že sa na vás môže obrátiť s akoukoľvek citlivou záležitosťou. Musí vedieť, že načúvate a pomôžete jej bez toho, aby ste súdili alebo robili predčasné závery.“

Dievčatá sa občas ocitajú v situáciách, ktoré si často nezvolili, alebo v situáciách, ktoré im začali byť nepríjemné. Ich úmyslom nie je klamať, ale môže sa stať, že uviaznu medzi snahou chrániť svojich priateľov a svoj spoločenský status, a tým, že chcú chrániť aj vás, aby ste danú vec vedeli. 

Použitie hesla na vyrovnávanie sa s problémami

Doktorka Cousineauová navrhuje vytvoriť si heslo, ktorým vás vaša dcéra bude môcť upozorniť na bežné problémy dospievajúcich alebo na to, že sa chce porozprávať o nejakej citlivej záležitosti. Medzi situácie, na ktoré sa také heslo hodí, patrí napríklad:

• Keď sa niečo nepodarilo v škole

• Účasť na večierku, kde sa podávajú drogy a alkohol

• Keď sa vašej dcéry niekto nevhodne dotýkal

• Rozvoj problematických stravovacích návykov

• Keď vašu dcéru niekto podpichuje alebo obťažuje

• Rady týkajúce sa vzťahov

• Pocity, že vašej dcére ublížil niekto z rodiny alebo priateľov

Ak vymyslíte nejaké spoločné tajné heslo alebo frázu, môže to posilniť váš vzájomný vzťah tým, že predídete nedorozumeniam a budete môcť svojej dcére pomôcť, keď vás bude potrebovať najviac. Heslo potom vaša dcéra bude môcť použiť, keď nebudete nablízku, napríklad na to, aby vám dala najavo, že potrebuje, aby ste prišli a pomohli jej. Uistite ju, že vám môže zavolať alebo napísať správu s vaším tajným heslom, kedykoľvek to bude potrebovať.

Skúste si na jej mieste predstaviť samu seba

„Prechod od detstva k dospievaniu môže byť ťažký,“ hovorí doktorka Cousineauová. „Skúste si predstaviť na mieste svojej dcéry samu seba a načúvajte tomu, čo vám chce povedať. Nezabudnite jej dať najavo, že ste rada, že za vami prišla.“

Psychológ Steve Biddulph vo svojej knihe Raising Girls o výchove dievčat naznačuje, že tety, staršie sestry a dospelé kamarátky môžu v živote dievčaťa hrať dôležitú rolu ako niekto, komu sa dospievajúce dievčatá s dôverou zverujú. Zistite, či by napríklad vaša dcéra nechcela vaše heslo oznámiť aj nejakej tete alebo dospelej kamarátke.

Vaše spoločné heslo vám pomôže vybudovať dôveru a dá vašej dospievajúcej dcére silu sa na vás obrátiť, až bude riešiť problémy spojené s dospievaním. Otvorená komunikácia jej pomôže získať sebaistotu na prekonávanie problémov a dosiahnutie jej plného potenciálu.

Voľba spoločného hesla a jeho používanie

Aby vaše spoločné heslo fungovalo, ponúkame vám niekoľko odporúčaní, na ktorých by ste sa mali s dcérou zhodnúť:

• Bezpečnosť je vždy na prvom mieste

• Načúvajte, neobviňujte

• Komunikujte pozitívne

• Na riešenia a dôsledky prichádzajte spoločne

• Chápte, že chybovať je ľudské a je to súčasťou dospievania

• Určte si kontakty pre prípad núdze

Ak sa budete týmito odporúčaniami riadiť, bude vaše heslo mocným nástrojom na komunikáciu a budovanie dôvery medzi vami a vašej dcérou.

 • 1

  Zvoľte jednoduché heslo

  Vyberte slovo alebo frázu, ktoré znejú normálne a prirodzene, napríklad „Mami, mohla by si mi spraviť náramok?“ Tým môže vaša dcéra – alebo vy sami – dať najavo, že je niečo, čo spolu potrebujete prebrať.

 • 2

  Dohodnite si pravidlá

  Spoločne si spíšte pravidlá na používanie hesla a dohodnite sa, že sa nimi budete riadiť.

 • 3

  Dve heslá sú lepšie než jedno

  Zvážte, či si nevytvoriť dve heslá – jedno, ktoré bude označovať niečo naliehavé, a druhé, ktoré vám naznačí, že sa niečo deje, ale vaša dcéra o tom teraz nechce hovoriť.

 • 4

  Nájdite si druhého dôverníka

  Môže byť prospešné, ak bude aj nejaký iný dospelý, s ktorým bude vaša dcéra môcť heslo používať v prípade, že vy nebudete k dispozícii alebo vaša dcéra bude mať pocit, že nie je schopná sa vám úplne otvoriť.

 • 5

  Neberte heslo na ľahkú váhu

  Ak vaša dcéra heslo použije, oceňte ju, že vás požiadala o pomoc. Vezmite ju niekam, kde nebudete rušené, a vypočujte ju

Ďalšie kroky

 • Iniciujte rozhovor so svojou dcérou o hesle a situáciách, v ktorých ho môže využiť
 • Aký má pocit z toho, že vie, že môže použiť heslo pre ťažké či háklivé situácie, keď sa s vami chce dôverne porozprávať?
 • Až ho niekoľkokrát použije, opýtajte sa jej, aký z toho má pocit a či je spokojná s tým, ako ste reagovali
Dobrý deň, čo hľadáte?