Skip to content
Students in classroom

Skolworkshop om kroppsuppfattning: Min självkänsla

Vi tycker att unga människor ska kunna känna sig stolta över sitt utseende under uppväxten. Därför tog vi fram Min självkänsla. Det är en uppsättning evidensbaserade resurser för lärare och skolor, med fokus på 11- till 14-åringar. 

...
Läs mer Continue Reading Skolworkshop om kroppsuppfattning: Min självkänsla Visa mindre Text Skolworkshop om kroppsuppfattning: Min självkänsla

Verktygen är utvecklade för att stärka tonåringars kroppsliga självkänsla och kan laddas hem kostnadsfritt. De kan användas av lärare och skolor för att hålla workshops om kroppslig självkänsla. Workshops som gör det möjligt för både lärare och elever att utforska kroppsidealen som framställs i media, och undersöka vilka effekter dessa har på unga människors självkänsla. 

Dålig kroppslig självkänsla och låg självkänsla påverkar unga människors inlärning. Ångest över sitt utseende har kopplats till sämre koncentration, mindre engagemang i klassrummet och i slutändan sämre skolresultat. Åtta av tio tjejer världen över säger att de väljer bort viktiga vardagsaktiviteter, som till exempel att umgås med familj och vänner, på grund av oro över sitt utseende.

Det finns verktyg för ett eller fem utbildningstillfällen, beroende på hur mycket tid du har. Båda verktygen ger en bevisad positiv förstärkning av den kroppsliga självkänslan. Workshopparna utforskar hur samhället, professionella och sociala medier marknadsför en orealistisk ”perfekt” kropp, och lär ut strategier för att skydda och stärka sin egen och andras självkänsla.

Referenser:
Dove Global Beauty and Confidence Report. Beställd av Dove, 2016
Reframing Beauty – Unlocking the Potential of Young Girls. Beställd av Dove, 2014

Visa mindre

Lärarresurser

(2 items)
Show filter
(2 items)
All articles
Articles with video
(2 items)
Reset filters