Skip to content

Jag är unik: Ett verktyg för att bidra till att bygga en positiv kroppsuppfattning hos ditt barn

Jag är unik: Ett verktyg för att bidra till att bygga en positiv kroppsuppfattning hos ditt barn

Som förälder är det naturligt att vilja det bästa för ens barn: att de ska vara lyckliga, hälsosamma och självsäkra personer. 

Men det är ibland lättare sagt än gjort, särskilt genom tonåren och åren före tonårsåldern när deras kroppar är under förändring. När deras självkänsla är svag och de försöker klara av den där svåra övergången från barn till vuxen. 

Hur hjälper du ditt barn att upprätthålla en positiv kroppsuppfattning och finna sin självkänsla när deras värld är fylld med orealistiska bilder på fysiska ideal: ensidiga skildringar av ”fläckfri” skönhet och snäva budskap om den ”perfekta” livsstilen? Hur hjälper du dem att hantera fallgroparna i tonåringars liv som till exempel mobbing relaterad till utseende eller att se till att de förblir hälsosamma och njuter av motion (utan att bli besatta av kost och kroppsform)? 

Vi har skapat Jag är unik, som finns på vårt onlinenav för föräldrar, och där samlat råd om vissa centrala frågor som vi vet påverkar unga människors självkänsla och kroppsuppfattning - som exempelvis bilder i media, grupptryck och utseendemobbning. I Dove Projekt Självkänsla arbetar vi med experter inom områden som psykologi, kroppsuppfattning, självkänsla, matstörningar och medierepresentation – för att skapa en källa för dig som fokuserar på råd och åtgärder.

Artiklarna och aktiviteterna i handledningen hjälper dig att känna igen problem med självkänslan som kan påverka ditt barn, och att ta problemen vid hornen. Varje avsnitt omfattar en åtgärdschecklista. Det är tips på hur du kan göra positiva förändringar eller inleda samtal med ditt barn om saker som kanske oroar dem eller skadliga budskap som de kanske får. Vår forskning säger oss att genom att läsa och göra något åt problemen som tas upp i häftet, kommer du att ha en väsentligt positiv inverkan på såväl ditt barns självkänsla som din egen. 

Vi börjar med den viktigaste influensen av alla: du. Använd resurserna här för att vara en förebild och lära dig att älska dig själv.

Jag är unik