Jag är unik: Ett verktyg för att bidra till att bygga en positiv kroppsuppfattning hos ditt barn

Jag är unik

  • självkänsla
  • ämnen att tala om

Denna handledning består av en serie med artiklar som täcker centrala frågor som påverkar självkänsla och erbjuder aktiviteter för att lyfta ditt barns kroppssjälvkänsla.

  • Jag är unik

När det gäller din kropp, älska den du har

Skönhet finns i alla åldrar

Varje kropp är vacker

Var ditt vackraste jag