Skip to content

Min självkänsla – utbildningsvideor för lärare

Min självkänsla – utbildningsvideor för lärare

Skolresurser till Min självkänsla är utformade för att hjälpa alla elever på din skola att utveckla positiv kroppssjälvkänsla. Lärarresurser för såväl workshops med ett utbildningstillfälle och de med fem utbildningstillfällen, har tagits fram med experter från Dove Self-Esteem Project och har godkänts som stärkande för självkänslan hos unga människor. 

Din skola kanske redan genomför aktiviteter som uppmuntrar till kroppssjälvkänsla eller så är det kanske en fråga som inte har tagits itu med tidigare. Oavsett vilket är Min självkänsla utformad som ett hjälpmedel för din skola på vägen mot att bygga upp kroppssjälvkänsla. Det går att förbättra attityden på er skola oavsett hur stora eller små åtgärder som vidtas. 

För att ge ytterligare stöd har vi skapat sex utbildningsvideor för att hjälpa lärare att förmedla detta innehåll i klassrummet..

Introduktion till kroppssjälvkänsla

DSEP – Introduktion till kroppssjälvkänsla

Denna video ger en översikt över kroppssjälvkänsla och ger dig bakgrunden som behövs för att leverera workshopen Min självkänsla på din skola. Vi kommer att visa dig inverkan som dålig självkänsla har på unga människor, presentera myter om kroppsuppfattning och dessutom ge dig en översikt över Dove Self-Esteem Project och dess metod för att öka självkänslan bland unga människor.

Videons längd: 6 minuter

Workshop undervisningsplan och material

DSEP – Workshop undervisningsplan och material

Denna video presenterar resursutbudet som finns för Min självkänsla, såväl för de med ett utbildningstillfälle och de med fem utbildningstillfällen. Resurserna omfattar en undervisningsplan, en elevpresentation och aktivitetsblad för eleverna. Videon bidrar även till att du ska förstå hur du bäst använder dessa material för hålla din egen workshop om självkänsla.

Videons längd: 4 minuter 

Workshop innehållsöversikt

DSEP – Workshop innehållsöversikt

De centrala målen med en workshop i kroppssjälvkänsla utforskas i denna video. Tricks och tips för specifika aktiviteter ges också för att säkerställa att du är fullt förberedd för hålla din egen workshop om självkänsla. 

Videons längd: 7 minuter

Hur man skapar rätt miljö

DSEP – Hur man skapar rätt miljö

Vilka är de potentiella grundläggande reglerna som måste sättas upp, när rekommenderas könsindelade grupper och hur kan du inleda en strategi som hela din skola kan använda för att stödja en positiv kroppsuppfattning? Alla dessa frågor och fler ingår i denna korta video. 

Videons längd: 4 minuter

När du ska anpassa undervisningsplanen

DSEP – När du ska anpassa undervisningsplanen

Vi vet att du är experten när det gäller dina elever och hur du hjälper dem på bästa sätt, men detta snabba utbildningstillfälle erbjuder en del saker som forskning har visat bidrar till att stärka kroppssjälvkänsla bland unga människor. Videon tittar även på saker som andra lärare har berättat för oss är praktiskt att känna till när man använder lärarresurserna till Min självkänsla.  

Videons längd: 6 minuter

Tips på utmanande frågor

DSEP – Tips på utmanande frågor

Det kan alltid uppstå svåra situationer i klassrummet. Denna video tar upp en del av de utmanande situationer som lärare kan ställas inför under workshopparna Min självkänsla genom att erbjuda strategier för att hantera dem. 

Videons längd: 4 minuter