Skip to content

En hemlig kod för relationen mellan mor och dotter

En hemlig kod för relationen mellan mor och dotter

Det kan vara svårt för en tonårstjej att prata med sin mamma – eller någon annan – om ett känsligt ämne. En hemlig mor/dotter-kod kan hjälpa henne att prata när hon känner sig obekväm eller ledsen.

Tänk på ett tillfälle då du höll något hemligt för dina föräldrar. Vad handlade det om? Varför berättade du inte för dem? Du var förmodligen rädd att de inte skulle gilla det du berättade. Men vad skulle du känna om din tonårsdotter höll något liknande hemligt för dig? Besvikelse? Ilska? Oro? Vore det inte bättre att vara mer öppna från första början?

Lyssna utan att döma

”Föräldrar inser inte att en vit lögn eller att undvika sanningen framförallt handlar om att barnet vill ha en god relation till föräldrarna”, säger den kliniska psykologen Dr Tara Cousineau. ”Tricket är att skapa en miljö där du inte är fördömande och där du kan ta hänsyn till ditt barns perspektiv".

”Ofta åstadkommer du detta genom att helt enkelt vara öppen och ärlig i ditt eget liv, till exempel med din make/maka och dina vänner. Din dotter är en skarp observatör och hon kommer att känna sig tryggare med att ta upp svåra ämnen med dig om hon ser att du är öppen och ärlig. Hon måste känna att du kommer att lyssna och hjälpa henne utan att döma eller dra förhastade slutsatser.”

Flickor hamnar ibland i situationer som de inte valde att hamna i eller som har blivit problematiska. De har inte för avsikt att ljuga, utan tvingas välja mellan att skydda sina vänner och sin sociala status och att skydda dig från att få reda på sanningen. 

Använda ett kodord för att hantera problem

Dr Cousineau föreslår att du skapar ett kodord som din dotter kan använda för att uppmärksamma dig på vanliga tonårsproblem eller när hon vill prata om ett känsligt ämne. Din dotter kan till exempel använda kodordet om hon:

• får dåliga skolresultat
• är på en fest där det finns droger eller alkohol
• blir utsatt för olämplig fysisk kontakt
• utvecklar problematiska matvanor
• blir retad eller trakasserad
• har behov av relationsråd
• blir sårad av en familjemedlem eller vän.

Om ni kommer på ett gemensamt privat kodord eller en fras kan det stärka er relation genom att förhindra missförstånd och gör det även möjligt för dig hjälpa henne när hon behöver det som mest. Hon kanske vill använda kodordet när ni inte är tillsammans och hon har behov av att du kommer och hjälper henne. Försäkra henne om att hon kan ringa dig eller skicka ett SMS och använda kodordet när som helst.

Sätt dig in i hennes situation

”Övergången från barndom till tonår kan vara en utmaning”, säger Dr Cousineau. Sätt dig in i din dotters situation och lyssna på vad din hon har att säga. Se till att hon förstår att du är glad över att hon kom till dig.”

I sin bok Raising Girls förklarar psykologen Steve Biddulph att mostrar/fastrar, äldre systrar eller kvinnliga vuxna vänner kan spela en betydande roll i flickors liv. Fråga din dotter om hon skulle vilja ge kodordet till en moster/faster eller en vuxen vän.

Ert gemensamma kodord kommer att skapa tillit och uppmuntra din tonårsdotter att be dig om hjälp när hon har problem. Öppen kommunikation bidrar till att stärka hennes förtroende när det gäller att övervinna problem och nå sin fulla potential.

Välja och använda ett kodord med din dotter

För att kodordet ska fungera finns det några riktlinjer som ni bör vara överens om:

• Sätt säkerheten i första hand.
• Lyssna i stället för att skuldbelägga.
• Kommunicera på ett positivt sätt.
• Kom fram till lösningar och konsekvenser tillsammans.
• Förstå att det är mänskligt att göra misstag och att det är en del av att växa upp.
• Ha kontaktuppgifter för nödsituationer.

Följ dessa steg för att göra kodordet till ett kraftfullt sätt för dig och din dotter att bygga upp er kommunikation och tillit:

 • 1

  Välj ett enkelt kodord
  

  Välj något som låter normalt och naturligt, t.ex. ”mamma, kan du fixa mitt armband?” Då kan din dotter, eller du, använda kodordet för att signalera att det finns något ni behöver prata om.

 • 2

  Kom överens om vissa regler

  Skriv ner reglerna för kodordet tillsammans och bestäm er för att följa dem.

 • 3

  Två kodord är bättre än ett

  Överväg att välja två kodord – ett som signalerar något brådskande och ett som betyder att någonting påverkar din dotter men att hon inte vill prata om det just då.

 • 4

  Hitta en andra lyssnare

  Det kan vara en god idé att din dotter kan använda sitt kodord med en annan vuxen om du inte är där eller om hon känner att hon inte kan öppna upp sig för dig.

 • 5

  Ta koden på allvar

  När din dotter använder koden bör du berömma henne för att hon ber om hjälp. Ta henne till en plats där ni kan prata ostört och lyssna på henne.

Nästa steg    

 • Prata med din dotter om kodordet och de situationer hon kan tänkas använda det i    
 • Hur känner hon inför att ha kodordet i svåra situationer när hon behöver prata enskilt med dig?    
 • När hon har använt kodordet några gånger kan du fråga vad hon tycker om det och om hon är nöjd med hur du agerade