main img

Let Her Grow

ร่วมกับโดฟ หยุดกฎบังคับตัดผมในโรงเรียน กฎการตัดผม...ได้ตัดไปมากกว่าผมของเด็กนักเรียน กฎดังกล่าวได้ตัดความมั่นใจ และพัฒนาการในช่วงวัยสำคัญแห่งการค้นหาตัวตน ถึงแม้จะมีการแก้ไขกฎระเบียบนี้ไปแล้ว จากผลการสำรวจล่าสุดพบว่า 74% ของผู้ตอบแบบสอบถาม

เชื่อว่าการบังคับตัดผมยังคงมีอยู่ในโรงเรียน ร่วมกันสร้างอนาคตที่เด็กของเราสามารถเติบโตขึ้นในแบบที่ดีที่สุดของตัวเอง โดฟ  ได้ริเริ่มกองทุน The Growth Fund เพื่อตอกย้ำความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจัง มอบทุนจำนวน 10,000,000 บาท ครอบคลุมระยะเวลา 3 ปี เพื่อสนับสนุนด้านงานศึกษาวิจัย ให้ความรู้ผ่านผู้เชี่ยวชาญจากสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และทำงานร่วมกับโรงเรียนและนักการศึกษา  เพื่อสร้างความตระหนักถึงผลกระทบของกฎบังคับทรงผมที่เคร่งครัดเหล่านี้ ที่ส่งผลต่อความมั่นใจในตัวเองของเด็กและการนับถือตนเองของคนรุ่นต่อไป 

 

#LetHerGrow

Fighting against body size discrimination
Fighting against body size discrimination

ความงามที่แท้จริงไร้ซึ่งความโหดร้าย

ผลิตภัณฑ์ Dove ทั้งหมดปราศจากความโหดร้ายและได้รับการรับรองโดย PETA

Défendez les cosmétiques sans cruauté
Dove Real Cost of Beauty

โดฟ โกเฟรช

โดฟ โกเฟรช ช่วยบำรุงผิว พร้อมกลิ่นหอมสดชื่น อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่.

Dove Stand up to protect kids’ online safety
Dove Stand up to protect kids’ online safety

"Real Beauty Pledge" ของเรา

โดฟเชิญชวนให้ผู้หญิงทุกคนตระหนักถึงศักยภาพของความงามเฉพาะตัวของตนเอง ผ่านการมีส่วนร่วมกับผลิตภัณฑ์ ที่ให้การดูแลอย่างเหนือระดับ


Hello beautiful

When it comes to your body, love the one you're with

Beauty is an all-ages show

Every body is beautiful

Be your beautiful self