Skip to content

"Dove Real Beauty Pledge"

ความงามมีอยู่ในทุกคน 
โดฟขอเชิญชวนให้ผู้หญิงทุกคนได้รู้ถึงศักยภาพในความงามของตัวเองด้วยผลิตภัณฑ์ที่ให้การดูแลที่เหนือกว่า โดฟเชื่อว่าความงามเป็นที่มาของความมั่นใจ มิใช่ความกังวล โดฟขอสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้หญิงดูดีที่สุดในแบบของตัวเอง เพราะมันจะทำให้คุณมีความสุขมากขึ้น


โดฟเชื่อมั่นเช่นนี้มาถึง 60 ปีแล้ว และวันนี้โดฟขอยืนยันอีกครั้งด้วยคำมั่นสัญญาสามข้อ :

 

1) เรานำเสนอภาพผู้หญิงที่มีตัวตนจริง มิใช่นางแบบ

นางแบบจะสะท้อนมุมมองความงามในมุมองที่แคบ โดฟเชื่อว่าความงามมีอยู่ในทุกคน โดฟจึงมักนำเสนอภาพผู้หญิงที่มีตัวตนจริงที่มีอายุ ขนาดร่างกาย ชาติพันธุ์ สีผม บุคลิกและสไตล์ที่ต่างกัน

    • แคมเปญของโดฟจะไม่ใช้นางแบบ

    • โดฟจะเรียกพวกเธอด้วยชื่อจริงๆ

    • แคมเปญของโดฟสะท้อนถึงความหลากหลายของผู้คน

 

2) โดฟสะท้อนภาพผู้หญิงอย่างที่เป็นในชีวิตจริง

โดฟไม่เคยนำเสนอรูปลักษณ์ความงามที่ถูกปรับแต่งให้ "สมบูรณ์แบบ" ไร้ที่ติ แต่ไม่เป็นความจริง

    • โดฟไม่ใช้เทคนิคทางคอมพิวเตอร์เพื่อปรับแต่งความงามของผู้หญิง

    • ได้รับการอนุญาตจากผู้หญิงทุกคนที่ถูกเลือกภาพมาใช้

 

3) โดฟช่วยให้เด็กผู้หญิงมั่นใจในรูปร่างหน้าตาของตนและมีความภูมิใจในตัวเอง

เด็กผู้หญิง 8 ใน 10 คนทั่วโลกเลือกที่จะไม่ทำกิจกรรมที่สำคัญในชีวิตเพราะกังวลกับรูปร่างหน้าตาตนเอง โดฟจึงมีพันธกิจในการช่วยให้คนรุ่นต่อไปเติบโตขึ้นมาโดยมีความรู้สึกที่ดีกับรูปร่างหน้าตาของตน ซึ่งจะช่วยให้พวกเขารู้สึกนับถือตนเองและใช้ศักยภาพของตนได้อย่างเต็มที่ นับเป็นเวลากว่า 10 ปีมาแล้วที่Dove Self-Esteem Projectได้ให้ความรู้แก่เยาวชนกว่า 20 ล้านคนเพื่อให้พวกเขามั่นใจในรูปร่างหน้าตาและรู้สึกภูมิใจในตัวเอง และโดฟได้กลายเป็นผู้ให้ความรู้ในเรื่องนี้แก่ผู้คนทั่วโลก เราร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญระดับโลก และมหาวิทยาลัยชั้นนำในการพัฒนาเครื่องมือให้ความรู้ที่ได้รับการรับรองทางวิชาการ

    • ช่วยเยาวชนอีก 20 ล้านคนทั่วโลกในการเพิ่มความรู้สึกมั่นใจในรูปร่างหน้าตาของตนและรู้สึกนับถือตนเองภายในปี 2020