Skip to content
ความงามที่แท้จริงไร้ซึ่งความโหดร้าย

No Tested on Animal คืออะไร? โดฟกับการต่อต้านการทารุณกรรมสัตว์

“โดฟไม่ทดลองกับสัตว์” – No animal testing คือ การทดลองสินค้าโดยไม่ใช้การทดลองกับสัตว์ ซึ่งกว่า 30 ปีที่ผ่านมา

เราได้ใช้วิธีทดสอบผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบหลากหลายวิธีโดยไม่ใช้สัตว์ในการทดลอง เรายังได้ออกนโยบายเพื่อต่อต้านการทารุณกรรมสัตว์ด้วยการทดลองในโรงงานผลิตทั่วโลก นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ของเราจะติดโลโก้ cruelty free ของ PETA บนผลิตภัณฑ์ทั้งหมดตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไป เพื่อสร้างความมั่นใจกับผู้บริโภคว่าผลิตภัณฑ์ของโดฟไม่ได้ และจะไม่ทดลองกับสัตว์เป็นอันขาด โดยยูนิลีเวอร์ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของเราได้สนับสนุนการต่อต้านการทดลองกับสัตว์ทั่วโลก ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับการต่อต้านในยุโรปที่เราทำอยู่แล้วในปัจจุบัน

 

เกี่ยวกับ PETA

PETA (People for the Ethical Treatment on Animals) หรือองค์กรพิทักษ์สัตว์ คือองค์กรด้านสิทธิสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งในปัจจุบันมีสมาชิกและผู้สนับสนุนมากกว่า 6.5 ล้านคน ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1980 PETA ได้เปิดตัวแคมเปญต่อต้านการทารุณกรรมสัตว์ และการแสวงหาประโยชน์จากสัตว์ นอกจากนี้ยังรณรงค์ให้องค์กรต่างๆ และนักกฎหมายเลิกใช้สัตว์ในการทำกิจกรรมต่างๆ ทั้งปวง โครงการ Beauty Without Bunnies คือมาตรฐานสำคัญสำหรับลูกค้าที่ต้องการซื้อสินค้าที่ปราศจากการทดลองกับสัตว์ (no animal testing) คุณสามารถมั่นใจได้ว่าขั้นตอนการผลิตสินค้าความงามและผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ประจำวันของบริษัทที่อยู่ในลิสต์รายชื่อของ PETA ไม่มีการทดลองกับสัตว์ และเมื่อคุณเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีโลโก้ cruelty free ของ PETA ก็แสดงว่าผลิตภัณฑ์ไม่มีการทดลองกับสัตว์อย่างแน่นอน