Skip to content
Dove Self-Esteem Project friends selfie

ภารกิจของเรา

Dove Self-Esteem Project สร้างสรรค์มาจากวิสัยทัศน์ของเราที่เชื่อว่า ความสวยงาม คือ แหล่งกำเนิดของความมั่นใจ ไม่ใช่ปัจจัยที่สร้างความวิตกกังวล เราได้เข้าถึงเด็กๆกว่า 20 ล้านคนทั่วโลกผ่านโครงการเสริมสร้างความมั่นใจของตัวเอง มันจะดีแค่ไหนถ้าเราจะมาร่วมมือและได้ช่วยให้เด็กอีก 20 ล้านคนได้รับโอกาสนี้เช่นกัน 

...
อ่านต่อ Continue Reading ภารกิจของเรา แสดงผลแบบย่อ Text ภารกิจของเรา

ภารกิจของเรา คือ ต้องการให้คนรุ่นใหม่เติบโตไปพร้อมกับความรู้สึกด้านบวกที่มีต่อรูปร่างหน้าตาของตัวเอง ช่วยให้มีความมั่นใจเต็มร้อย และ สามารถเข้าถึงศักยภาพสูงสุดของตัวเอง 

เราได้ร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญชั้นนำในสาขาต่างๆทั้งทางด้านจิตวิทยา, สุขภาพ และ การเสริมภาพลักษณ์ด้านรูปร่าง ในการสร้างสรรค์คู่มือได้รับการพิสูจน์และเป็นที่ยอมรับจากทั่วโลก ซึ่งรวมไปถึง คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการช่วยให้เด็กๆสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในหมู่เพื่อน หรือ การก้าวข้ามอุปสรรคด้านรูปร่างเพื่อเป็นตัวของตัวเองได้ในแบบที่ดีที่สุด 

แสดงผลแบบย่อ

Our topics