Skip to content
Media culture and teens

กระแสจากคนดัง และ สื่อที่มีผลกับรูปลักษณ์

กระแสต่างๆจากวงการบันเทิงมีอิทธิพลกับลูกของคุณอย่างไรบ้าง แล้วสื่อส่งผลอย่างไรกับบุคลิกของเด็กๆ บทความและกิจกรรมต่างๆของเราจะช่วยให้เด็กๆ และวัยรุ่นรู้จักที่จะไม่วิ่งตามเทรนด์ที่ใครๆก็ทำตาม 

...
อ่านต่อ Continue Reading กระแสจากคนดัง และ สื่อที่มีผลกับรูปลักษณ์ แสดงผลแบบย่อ Text กระแสจากคนดัง และ สื่อที่มีผลกับรูปลักษณ์

ทุกวันนี้กระแสความงามของผู้หญิงที่ถูกสื่อเสนอออกมาเน้นแค่เพียงรูปลักษณ์ที่เพอร์เฟค หากเราไม่ขยายคำจำกัดความของความงามให้รวมไปถึงคุณสมบัติอื่นๆนอกเหนือจากรูปร่างหน้าตาแล้ว ลูกๆของเราอาจไม่เคยได้รับรู้ว่าที่จริงแล้วยังมีไอดอลด้านอื่นๆ ที่มีความสามารถ ฉลาด และสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้พวกเขาได้ 

บทความและกิจกรรมต่างๆของเรา จะช่วยให้คุณและลูก มองข้ามกระแสจากวงการบันเทิง และ คนดังต่างๆ ซึ่งจะช่วยเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กลุกขึ้นมาปกป้องความมั่นใจในช่วงวัยที่กำลังเจริญเติบโตของตัวเอง

มาเริ่มอ่านบทความและแบ่งปันเรื่องราวกับลูกๆได้แล้ววันนี้  – คุณไม่มีอะไรจะต้องเสีย นอกจากความเชื่อตามกระแสแฟชั่น 

แสดงผลแบบย่อ

What would you like to learn more about?

(2 items)
Show filter
I'm looking for
+
(2 items)
All articles
Articles with video
(2 items)
Reset filters