Skip to content

Ako byť v bezpečí online: pôsobenie sociálnych médií na mladých ľudí

Držať krok s mladými ľuďmi v oblasti dnešných sociálnych médií môže byť pre rodičov skľučujúce. Tým skôr, že mladí ľudia svoje sociálne siete a profilové obrázky menia tak často ako ponožky.

Hovorili sme s odborníkmi, rodičmi a samotnými mladými ľuďmi, aby sme dali dohromady užitočné rady, ktoré vám pomôžu smerovať vaše dieťa online vesmírom a priviesť ich aj späť na zem.

Držať krok s mladými ľuďmi v oblasti dnešných sociálnych médií môže byť pre rodičov skľučujúce. Tým skôr, že mladí ľudia svoje sociálne siete a profilové obrázky menia tak často ako ponožky.

Hovorili sme s odborníkmi, rodičmi a samotnými mladými ľuďmi, aby sme dali dohromady užitočné rady, ktoré vám pomôžu smerovať vaše dieťa online vesmírom a priviesť ich aj späť na zem."

Čo vštepovať dieťaťu, aby dokázalo fungovať v online svete

Prijmite skutočnosť, že v oblasti technológií bude mať vaše dieťa pred vami najskôr vždy náskok a radšej sa zamerajte na riziká sociálnych médií. Tie najdôležitejšie zdroje, ktoré im pomôžu výzvy dnešného sveta zvládať, sú tie isté, ktoré rodičia museli svojim deťom vštepovať odjakživa:

• Sebavedomie 

• Pocit užitočnosti 

• Vedomie, že svet sa netočí okolo nich, že musia byť pripravené brať aj dávať

Urobte si čas na rozhovor so svojím dieťaťom

Pohovorte si so svojím dieťaťom o tom, čo sa v jeho živote deje – tak na sieti, ako aj mimo nej – a o čomkoľvek, čo ho trápi. Načúvajte pozorne a odpovedajte úprimne.

Podeľte sa o svoje skúsenosti so sociálnymi médiami

Porozprávajte sa o tom, akú úlohu hrajú digitálne technológie a sociálne médiá v živote vás aj vášho dieťaťa. Čo na nich má vaše dieťa rado a čo sa mu zdá desivé? Pohovorte si i o tom, ako technológiu využívate vy sami. Ak ste mali pocit, že vás na sociálnych médiách niekto urážal, vysvetlite, ako ste sa pri tom cítili a čo ste s tým urobili.

Nájdite rovnováhu medzi svetom na sieti a reálnym svetom

Pomôžte svojmu dieťaťu mať popri rušnom živote na sieti aj bohaté zážitky v reálnom svete. Pokiaľ majú sociálne médiá pomôcť zvýšiť sebadôveru vášho dieťaťa a nie ju znižovať, bude sa mu musieť dariť v reálnom živote

 – a preto je také dôležité, aby taký život aj žilo.

Súkromný charakter sociálnych médií

Výskumy ukazujú, že dospievajúci dokážu prísť na spôsob, ako na sociálnych médiách zachovať súkromný charakter svojich informácií a príspevkov, aj tak je však potrebné si overiť, že vaše dieťa súkromné nastavenie dobre pozná a využíva ho. 

Ponúknite pomoc, obzvlášť u mladších dospievajúcich

Poukážte na to, že „verejný“ profil je automatické nastavenie, lebo je pre firmu v pozadí sociálnej siete lukratívnejšie. Pre vaše dieťa bude oveľa bezpečnejšie, keď bude používať nastavenie ochrany súkromia, ktoré mu (a súčasne aj vám) umožní rozhodnúť, kto uvidí alebo neuvidí obrázky a správy, ktoré zverejňuje. 

Aj napriek tomu, že váš syn alebo dcéra používajú nastavenie ochrany súkromia, nabádajte ich, aby si vždy vopred dobre premysleli, čo chcú zverejňovať. Vyzvite ich, aby sa pred tým, než kdekoľvek na internete alebo sociálnej sieti napíšu správu alebo zverejnia snímku, na chvíľu zastavili a premýšľali. Tešilo by ich, keby to videli ich prarodičia alebo sused? A čo tak učiteľ, potenciálny zamestnávateľ alebo budúci partner? Pripomeňte im, že aj keď sa môže zdať, že príspevok zmizol, čokoľvek zverejnené na internete tam už navždy zostane.

Aj pred tým, než zverejnia svoju reakciu na nejaký príspevok, je často najlepšie sa zastaviť a zhlboka sa nadýchnuť. Pauza im poskytne čas na to, aby si premysleli inteligentnú odpoveď alebo sa rozhodli, či vôbec budú reagovať. Oveľa lepšie je totiž nereagovať, než zverejniť niečo, čo by mohli neskôr ľutovať. 

Trávia členovia vašej rodiny mnoho času na internete a používaním digitálnych nástrojov? Možno pomôže, keď sa s rodinou o používaní internetu porozprávate a zhodnete sa na všeobecných pravidlách správania na sociálnych sieťach.

 • 1

  Vybudujte dôveru 

  Je rovnako dôležité začať dôverovať svojmu dieťaťu, že bude robiť správne rozhodnutia, ako podporiť v dieťati dôveru v to, že jeho rodičia ho nebudú prehnane kontrolovať alebo oňho mať zbytočné obavy. Nastavte si v rodine jasné pravidlá, kedy je a kedy nie je vhodné byť online alebo používať elektroniku a aký typ obsahu je vhodné zdieľať a kto ho môže vidieť

 • 2

  Vyhraďte si nejaký čas, keď nebudete používať elektroniku

  Požiadajte rodinu, aby sa dohodla na čase, keď sa budú jej členovia venovať jeden druhému a nebudú pritom vyrušovaní žiadnymi elektronickými vplyvmi – napríklad pri jedle, pri rodinných stretnutiach a večer po určitej hodine. Spýtajte sa ostatných členov rodiny, či s tým takto súhlasia. Dohodnite sa s nimi, že tieto chvíle budú „neelektronické“, potom dajte dohromady rodinné pravidlo a vyveste ho niekam, kde ho každý vidí

 • 3

  Buďte príkladom

  Ak nechcete, aby sa vaše dieťa porovnávalo vo svoj neprospech s ľuďmi, ktorých sleduje na internete, potom ho ani vy neporovnávajte s jeho vrstovníkmi a ani seba s inými. Pokiaľ sa dieťa porovnáva napríklad so slávnymi osobnosťami na internete, potom sa porovnáva s idealizovanou predstavou, ktorá môže narušiť jeho pozitívne vnímanie tela a sebadôveru.

 • 4

  Vybudujte si vnútornú silu

  Súčasťou snahy zostať na sociálnych sieťach v bezpečí je neustále si uvedomovať vlastné ja. Porozprávajte sa so svojím dieťaťom o tom, kým v skutočnosti je a aké sú jeho najlepšie vlastnosti

 • 5

  Pomôžte dieťaťu s jeho osobnými útrapami

  Spýtajte sa dieťaťa, čo by chcelo urobiť lepšie alebo či by rado zmenilo nejaký svoj výrazný osobnostný rys, a prečo je to pre neho také dôležité. Potom preberte spôsoby, akými je možné problém riešiť, a požiadajte o podporu aj ostatných

Dobrý deň, čo hľadáte?