Pomôžte svojmu dieťaťu pochopiť, čo sa stane, ak sa bude šikanovaniu iba prizerať