Skip to content

Pomôžte svojmu dieťaťu pochopiť, čo sa stane, ak sa bude šikanovaniu iba prizerať

Pomôžte svojmu dieťaťu pochopiť, čo sa stane, ak sa bude šikanovaniu iba prizerať

Šikanovanie neovplyvňuje iba tých, ktorých sa priamo týka. Vaše dieťa možno samo priamo nešikanuje, ale bolo „prizerajúcim sa“ – niekým, kto nič nerobí, aj keď vidí, ako sa niekomu niekto posmieva alebo ho šikanuje. Môže si myslieť, že robí správnu vec, keď mlčí – je teda dôležité naučiť ho, že ak sa šikanovaniu postaví namiesto toho, aby sa len prizeralo, môže toto zraňujúce konanie zastaviť.

V mnohých situáciách sú prizerajúci tými, ktorí „pripustia“, aby k šikanovaniu došlo. Ich konanie môže vyzerať takto:

• Pripoja sa, podpichujú alebo sa incidentu smejú aj napriek tomu, že vedia, že to nie je správne

• Keď sú svedkami šikanovania, neohradia sa alebo nič nepovedia

• V priebehu udalosti alebo po nej obeť ignorujú a neponúknu jej podporu

• Nevyhľadajú pomoc učiteľa alebo dospelého vtedy, keď je to potrebné

Prečo sa ľudia šikanovaniu prizerajú?

Motiváciou prizerajúcich môže byť ich strach, že sa stanú budúcim cieľom. Ak sa niekto stane terčom posmechu kvôli svojmu fyzickému vzhľadu, môže to vo vašom dieťati vyvolať strach ozvať sa v prípade, že sa tiež stane obeťou.

Prizerajúci možno nechce konať aj preto, že nevie čo a ako najlepšie urobiť. Vysvetlite svojmu synovi či dcére, že byť tým, kto sa prizerá, môže znamenať, že sa stanú nepriamou obeťou šikanovania. Tí, ktorí nič nepodniknú, sa nechajú šikanujúcim zastrašiť do pozície podriadenosti. Ak si však vybudujú sebavedomie, vďaka ktorému dokážu šikanovaniu čeliť, šikanujúci sa často stiahne – a, čo je dôležité, ostatní „nešikanujúci“ sa často pripoja k odporu proti šikanujúcemu.

Spôsoby, ako zastaviť šikanovanie, keď ste prizerajúcim

Pomôžte dieťaťu pochopiť, že môže mať príležitosť šikanovanie zastaviť alebo predísť jeho vzniku a že jeho činy tak môžu mať význam. Postaviť sa tomu, kto šikanuje, nebude jednoduché, takže to nezľahčujte. Vymaniť sa z úlohy prizerajúceho môže byť ťažké a vyžaduje si to odvahu a veľkú sebadôveru.

„Byť svedkom šikanovania spôsobí, že sa váš syn alebo dcéra budú cítiť znepokojení alebo neistí, “ hovorí Dr. Nancy Etcoffová z Harvardovej univerzity. „Vyzvite ich, aby sa zamysleli nad týmto: Dopustil by naozajstný priateľ, aby ste sa takto cítili?“

Existuje viac ciest, ako šikanovanie zastaviť

Preberte so svojím dieťaťom rôzne spôsoby, ktorými môže byť schopné šikanovanie zastaviť. „Niekedy je možné konať priamo na mieste v danom okamihu, to si však, samozrejme, vyžaduje veľa odvahy,“ hovorí Etcoffová. „Je však tiež možné angažovať sa až po udalosti tým, že si o tom, čoho sme boli svedkami, pohovoríme priamo s obeťou alebo šikanujúcim, alebo dokonca s rodičom či učiteľom.“

Informácie o tom, že môžu mať na zlepšenie situácie značný vplyv, je pre mladých ľudí povzbudzujúca. Môže im to pomôcť zvýšiť pocit sebadôvery a zároveň to pre nich bude predstavovať podnetnú životnú skúsenosť.

Ďalšie kroky 

  • Porozprávajte sa s deťmi o tom, čo by mali alebo mohli urobiť, ak sa vo svojich sociálnych kruhoch stretnú so šikanovaním či posmechom. Ak sa ich šikanovanie priamo netýka, ich inštinkt im môže veliť, aby boli ticho a nič nepodnikali. Vysvetlite, aké dôležité je správať sa asertívne vtedy, keď vedia, že niečo nie je „v poriadku“
  • Hovorte o šikanovaní týkajúcom sa vzhľadu a o tom, čo spôsobuje, že k nemu dochádza
  • Vysvetlite, že tí, ktorí šikanujú, sú zbabelci, takže postaviť sa im býva často efektívne. Ak sa obete nemôžu samy brániť, potom môže celú situáciu podstatne zmeniť ten, kto neváha toto riziko podstúpiť
  • Vysvetlite im, že aj keď sa im môže zdať, že podpichovanie nikomu neublíži, tak ak k nemu dochádza pravidelne, môže sa ľahko zvrhnúť na šikanovanie. Opakované podpichovanie, či už v rodinách, alebo v skupinách priateľov, môže veľmi ubližovať a mať rovnaký vplyv na sebadôveru ako očividnejšie prípady šikanovania
  • Ak máte dcéru, prečítajte si náš článok Šikanovanie medzi dievčatami: ako pochopiť rôzne druhy šikanovania a zistite viac o tom, ako pôsobí na dievčatá a ako pred ním môžete svoju dcéru chrániť
Dobrý deň, čo hľadáte?