Skip to content

Šikanovanie medzi dievčatami: ako pochopiť rôzne druhy šikanovania

Šikanovanie medzi dievčatami: ako pochopiť rôzne druhy šikanovania

Je smutnou skutočnosťou, že šikanovaním si v určitej fáze prejde väčšina mladých ľudí. A aj keď pravdepodobnosť, že sa stanú obeťami šikanovania, je u chlapcov aj dievčat rovnaká, u dievčat je šikanovanie často náhodnému pozorovateľovi skryté. A preto je pre rodičov dôležité, aby dokázali rozpoznať známky šikanovania medzi dievčatami a boli si vedomí ich nebezpečenstva.

Šikanujúce dievčatá vs šikanujúci chlapci: rôzne druhy šikanovania

Aké sú hlavné rozdiely medzi tým, ako šikanujú alebo šikanovanie vnímajú chlapci a dievčatá?

• Rafinovanosť. U dievčat býva šikanovanie rafinované. Je pravdepodobnejšie, že sa tu uplatní taktika sociálneho šikanovania, ako je ostrakizmus, odcudzenie či ohováranie, než priame a otvorené verbálne šikanovanie

• Premyslenosť. V porovnaní s chlapcami je u dievčat vyššia pravdepodobnosť, že sa uchýlia k premyslenému šikanovaniu. Chlapci spravidla skôr využívajú príležitosti

• Psychologické či emocionálne šikanovanie. U chlapcov máva šikanovanie fyzickú podobu. Niektorí chlapci majú radi onen status, ktorý sa spája s účasťou v bitkách. Dievčatá častejšie volia tajné a psychologické šikanovanie (ako je zraňovanie citov), než šikanovanie fyzické

• Chlapci a dievčatá. Dievčatá môžu byť vystavené šikanovaniu zo strany chlapcov aj dievčat. Chlapci sú oproti tomu častejšie šikanovaní iba chlapcami

Keď má šikanovanie fyzickú podobu, dospelí spravidla konajú rýchlo. Vzhľadom na to, že šikanovanie u dievčat býva skôr psychologického rázu, je zložitejšie ho rozpoznať – ale rovnako ako v prípade fyzického šikanovania, aj tu je potrebné, aby sa začalo konať.

Taktika sociálneho šikanovania: vylúčenie vrstovníkov

Psychologička Dr. Nancy Etcoffová, ktorá je odborníčkou v oblasti neurológie emócií, vysvetľuje: „U chlapcov sa šikanovanie môže prejavovať agresiou, fyzickými útokmi. U dievčat je viac skryté. Ide tu o povesť, vyšachovanie jednotlivých dievčat a vylúčenie zo sociálnej skupiny.“

Vplyv na obeť tak môže byť mimoriadne zničujúci – z pohľadu šikanujúceho ide teda o účinnú zbraň. Vo svete mladých totiž hrajú spoločenské vzťahy prím. Dievča je vnútorne nastavené tak, aby nadväzovalo kontakty, takže čokoľvek, čo tomu bráni alebo to ohrozuje, je obrovská rana.

Ak sa niekto vašu dcéru snaží šikanovaním „vyštvať“ z jej sociálneho kruhu, zatieni to všetko ostatné v jej živote. Vám sa to bude možno zdať ako prehnaná reakcia, ale jediné, čo vaše dievčatko chce, je byť súčasťou skupiny kamarátok – ony sú stredom jej vesmíru a tým, kvôli čomu má cenu žiť (teda aspoň to si vaša dcéra myslí). 

Šikanovanie u dievčat sa zameriava na fyzický vzhľad

Pre mladých ľudí je veľmi dôležité zapadnúť, takže nie je vôbec prekvapujúce, že šikanovanie dievčat sa často zameriava na vzhľad, predovšetkým na to, že niekto vyzerá „inak“. Jedna štúdia vykonaná vo Veľkej Británii  zistila, že 56 % dievčat sa stalo terčom šikanovania kvôli hmotnosti, stavbe tela, výške či farbe vlasov. 

A keď uvážime, že dievčatám ide tak veľmi o to, aby zapadli a boli súčasťou svojej spoločenskej skupiny, šikanovanie týkajúce sa ich vzhľadu ich môže zasiahnuť naozaj silno. Výskum ukazuje, že aj zriedkavé šikanovanie zvyšuje u dievčat riziko rozvoja depresie. U chlapcov sa riziko zvyšuje iba v prípade, že je šikanovanie časté. V rámci tohto výskumu sa dospelo aj k záveru, že šikanovaným dievčatám hrozí vyššie riziko, že siahnu po omamných látkach.

Ďalším smutným zistením britského prieskumu je to, že dievčatá, ktoré zažili šikanovanie, následne odmietali uveriť pekným veciam, ktoré o nich niekto povedal – obzvlášť v súvislosti s ich vzhľadom. Byť obeťou šikanovania je pre sebadôveru dievčat zničujúce.

Je preto dôležité, aby ste ako rodičia vedeli, čo sa v živote vašej dcéry deje. Ako sa vyvíjajú jej priateľstvá? Je láskavá a milá na ostatných a dostáva sa jej od ostatných láskavosti a dobrého správania? 

"Kamarátky alebo „kamarátky naoko“? Ako rozpoznať známky šikanovania

„Kamarát naoko“ je označenie pre človeka, ktorý len predstiera, že je vaším priateľom, ale v skutočnosti podkopáva sebadôveru ostatných a ich pozitívny pohľad na vlastné telo – často preto, že jemu samotnému sebavedomie chýba. Uvedomiť si, že to dievča, ktoré sa zdá byť vašou kamarátkou, je v skutočnosti proti vám a možno vás aj nepriamo šikanuje, môže chvíľu trvať. 

Pohovorte si so svojou dcérou o kamarátkach naoko. Povedzte jej, aby si dávala pozor na „kamarátky“, ktoré:

• sa s ňou neustále porovnávajú alebo sa zdá, že s ňou neustále súperia,

• vždy dopĺňajú kompliment nejakou kritickou poznámkou,

• ju za chrbtom ohovárajú,

• rušia plány, na ktorých sa s vašou dcérou dohodli, ak dostanú lepšiu ponuku.

 • 1

  Uznajte platnosť pocitov vašej dcéry

  Ak má pocit, že ju urážajú poznámky, gestá alebo správanie iných dievčat (alebo chlapcov), má pravdu – nech už to pri pohľade zvonku vyzerá akokoľvek. Nehovorte jej, že to nič nie je alebo že by to mala ignorovať. Načúvajte jej a verte tomu, čo vám hovorí.

 • 2

  Pohovorte si s ňou o jej okruhu kamarátok

  Ak má problémy s kamarátkami, zistite, či dokáže prísť na to, ako by situáciu mohla zlepšiť. Najlepšie bude pomôcť jej vyriešiť si svoje veci sama, než sa do toho zapájať.

 • 3

  Buďte pripravení konať

  Pokiaľ všetko ostatné zlyhá, zvážte, či nebude dobré porozprávať sa s jej učiteľom alebo dokonca osloviť rodičov druhého dievčaťa

 • 4

  Naučte ju neustupovať

  Uistite sa, že vie, že sa nikdy nemá snažiť získať si priazeň toho, kto šikanuje. Vysvetlite jej, že ak splní to, čo šikanujúca osoba chce, je pravdepodobné, že situáciu zhorší

 • 5

  Pripomeňte jej, že šikanujúce osoby sú zbabelci

  Najlepší spôsob, ako sa dostať niekam ďalej, je postaviť sa tomu, kto šikanuje. Chce to veľkú odvahu, s úspechom sa však dostaví aj veľká dávka sebadôvery a sily.

 • 6

  Pusťte svojej dcére naše video „Palice a kamene“ 

  Ukážte jej, že zraňujúce poznámky ostatných občas nie sú tým, čím sa javia

Dobrý deň, čo hľadáte?