Skip to content
Dove Our vision

Vår vision

Vi tror att vårt utseende borde vara en källa för självförtroende. Därför är vi här för att hjälpa kvinnor från hela världen att skapa ett positivt förhållande med deras utseende, hjälpa dem höja sitt självförtroende och att de inser sin fulla potential. 

Vår globala undersökning visar:  

Bara 4 % av alla kvinnor känner sig vackra, och oron över utseende börjar redan i en tidig ålder.  

6 av 10 flickor är så oroade över sitt utseende att de helst inte deltar i vissa vardagliga aktiviteter – allt från att simma och idrotta, till att besöka läkare, gå till skolan eller bara säga sina åsikter.  

Vi vill att kvinnor och flickor i alla åldrar ska kunna se sitt utseende som en källa för självförtroende. För när kvinnor och flickor väljer att inte delta för fullt i allt, så förlorar hela samhället. Därför är vår mission att hjälpa nästa generation av kvinnor att ha ett positivt förhållande med sitt utseende – som hjälper dem att få ett bättre självförtroende och kunna använda sin fulla potential.  

Dove Self-Esteem Project  Dove Self-Esteem Project grundades 2004 för att hjälpa nästa generation av kvinnor att växa upp med ett positivt förhållande till sitt utseende och känna sig glada och självsäkra.  

Projektet syftar till att öka självkänsla hos unga personer (främst flickor) i åldrarna 8-17 genom workshops och online material för föräldrar.  

Utforska vårt material  

Att nå 15 miljoner unga personer med utbildning i självkänsla  

Vi jobbar för att nå flera än 15 miljoner unga personer med vår utbildning i självkänsla tills slutet av 2016 Vi är på god väg och har nått ut till mer än 11 miljoner hittills – men det finns många fler flickor att nå ut till. Och eftersom alla kan påverka hur flickor utvecklar sin självbild och självkänsla för att de ska nå sin fulla potential kan du även hjälpa genom att ta del av projektet.  

Partnerskap  

Allt vårt material om självkänsla är skapat tillsammans med experter: globala myndigheter som jobbar för flickors självkänsla och den allmänna förståelsen för flickor. Vi jobbar också med partner organisationer som delar vår vision. Våra partners hjälper oss att skapa material som gör skillnad och så att vi når ut till så många unga människor som möjligt.