Skip to content

Vad är låg kroppssjälvkänsla?

Vad är låg kroppssjälvkänsla?

Låg kroppssjälvkänsla kan vara svårt att identifiera, och ännu svårare att ta itu med, vilket är anledningen till att Dove strävar efter få människor att hjälpa unga människor att må bättre med sina kroppar.

The Dove Global Beauty and Confidence Report, som beställdes av Dove år 2016, visade statistiken nedan gällande flickor över hela världen, när de inte mår bra av hur de ser ut:

• 8 av 10 hoppar av viktiga aktiviteter, som att umgås med vänner eller nära och kära.
• 7 av 10 slutar äta eller utsätter sin hälsa för risker på andra sätt.
• 7 av 10 har inte varit bestämda i sina åsikter eller hållit fast vid sina beslut.

Dessa siffror är kanske föga förvånande när 70 procent anser att media och reklam sätter en orealistisk standard för skönhet.

När flickor håller sig själva tillbaka på grund av hur de uppfattar sitt utseende går de, och samhället, miste om mycket. Studier i Finland, Kina och USA visar att flickor som tror att de är överviktiga, oavsett deras faktiska vikt, har lägre betyg i skolan. Dålig självkänsla och dess negativa inverkan fortsätter senare i livet: 17 procent av kvinnorna uppger att inte de går till en anställningsintervju och 8 procent uteblir från arbetet när de mår dåligt på grund av sitt utseende.

Dove anser att skönhet bör vara en källa till självkänsla, inte oro. Vi vill ha en värld fri från utseenderelaterad ångest så att unga människor kan växa upp till att bli självsäkra och aktiva samhällsmedlemmar.