Θετική αυτοπεποίθηση σώματος – πώς τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να επηρεάσουν την εικόνα του σώματος

Dove How social media can affect body image