Υλικά σχολικού προγράμματος αυτοεκτίμησης Νιώθω Αυτοπεποίθηση – πέντε μαθήματα

Μάθημα 1: Ιδεώδη για την εμφάνιση

Οι μαθητές εξερευνούν και προκαλούν την αντίληψη των ιδεωδών για την εμφάνιση. Από πού προέρχονται; Τι πίεση μας ασκούν; Πώς έχουν αλλάξει; Ποιες αξίες θα έπρεπε να εκτιμούμε στη θέση τους;

Download all documents
 • Ιδεώδη για την εμφάνιση - Οδηγός Δασκάλου
 • Ιδεώδη για την εμφάνιση - Παρουσίαση Μαθητών
 • Ιδεώδη για την εμφάνιση - Φύλλα Εργασίας Μαθητών

Μάθημα 2: Μηνύματα μέσων

Οι μαθητές μαθαίνουν να έχουν καλύτερη αντίληψη των πραγμάτων και να είναι κριτικοί καταναλωτές (και παραγωγοί) των μέσων ενημέρωσης ερευνώντας την εικόνα του σώματος και τα μέσα ενημέρωσης και τον τρόπο που οι εικόνες ανθρώπων στα επαγγελματικά μέσα ενημέρωσης (π.χ. στη διαφήμιση) και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. στο Instagram) χειραγωγούνται και συχνά επεξεργάζονται σημαντικά ώστε να αντανακλούν τα ιδεώδη για την εμφάνιση.

Download all documents
 • Μηνύματα μέσων - Οδηγός Δασκάλου
 • Μηνύματα μέσων - Παρουσίαση Μαθητών
 • Μηνύματα μέσων - Φύλλα Εργασίας Μαθητών

Μάθημα 3: Αντιμέτωποι με τις συγκρίσεις

Οι μαθητές βλέπουν πώς η εστίαση στην εμφάνιση συχνά οδηγεί σε συγκρίσεις που δεν βοηθούν. Αντί να κρίνουν ότι τα φυσικά χαρακτηριστικά άλλων ανθρώπων είναι «καλύτερα» από τα δικά τους, ποιους άλλους θετικούς τρόπους συγκρίσεων θα μπορούσαν να υιοθετήσουν;

Download all documents
 • Αντιμέτωποι με τις συγκρίσεις - Οδηγός Δασκάλου
 • Αντιμέτωποι με τις συγκρίσεις - Παρουσίαση Μαθητών
 • Αντιμέτωποι με τις συγκρίσεις - Φύλλα Εργασίας Μαθητών

Μάθημα 4: Απαγόρευση των συζητήσεων για το σώμα

Εξετάζοντας τα προβλήματα που μπορεί να προκαλέσει η συζήτηση για το σώμα, συμπεριλαμβανόμενου του τρόπου που μπορεί να κάνει ζημιά στην αυτοεκτίμηση, οι μαθητές αναπτύσσουν τεχνικές για να ανακατευθύνουν ή να αλλάξουν τέτοιες συζητήσεις για μια πιο θετική επίδραση στην αυτοπεποίθηση για το σώμα.

Download all documents
 • Απαγόρευση των συζητήσεων για το σώμα - Οδηγός Δασκάλου
 • Απαγόρευση των συζητήσεων για το σώμα - Παρουσίαση Μαθητών
 • Απαγόρευση των συζητήσεων για το σώμα - Φύλλα Εργασίας Μαθητών

Μάθημα 5: Γίνετε η αλλαγή

Το τελευταίο εργαστήριο συνοψίζει όλα όσα έχουν εξερευνήσει και μάθει οι μαθητές έως τώρα παρέχοντας την ευκαιρία να ανασκοπήσουν και να σκεφτούν. Οι μαθητές θα προετοιμαστούν ώστε να καθοδηγήσουν ως πρότυπα, καθώς θα μεταφέρουν το μήνυμα για την αυτοπεποίθηση για το σώμα στη σχολική τους ζωή.

Download all documents
 • Γίνετε η αλλαγή - Οδηγός Δασκάλου
 • Γίνετε η αλλαγή - Παρουσίαση Μαθητών
 • Γίνετε η αλλαγή - Φύλλα Εργασίας Μαθητών