Γιατί τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι σημαντικά για τους νέους ανθρώπους;

Dove Why is social media important to young people?