Υλικό διδασκαλίας αυτοεκτίμησης – Confident Me: μια συνεδρία

Single session

The Confident Me single session workshop materials contain a lesson plan, presentation and activity sheets. The workshop should take 45-60 minutes.

Download all documents
  • Μονόωρο μάθημα - Οδηγός Δασκάλου
  • Μονόωρο μάθημα - Παρουσίαση Μαθητών
  • Μονόωρο μάθημα - Φύλλα Εργασίας Μαθητών