Skip to content

Šikana mezi dívkami: jak pochopit různé druhy šikany

Šikana mezi dívkami: jak pochopit různé druhy šikany

Je smutným faktem, že šikanou si v určité fázi projde většina mladých lidí. A i když pravděpodobnost, že se stanou obětmi šikany, je u chlapců i děvčat stejná, u dívek je šikana často náhodnému pozorovateli skryta. A proto je pro rodiče důležité, aby dokázali rozpoznat známky šikany mezi dívkami a byli si vědomi jejich nebezpečí.

Šikanující dívky vs. šikanující chlapci: různé druhy šikany

Jaké jsou hlavní rozdíly mezi tím, jak šikanují anebo šikanu vnímají chlapci a dívky?

 • Rafinovanost. U dívek bývá šikana rafinovaná. Je pravděpodobnější, že se zde uplatní taktika sociální šikany, jako je ostrakismus, odcizení či pomlouvání, než přímá a otevřená verbální šikana
 • Promyšlenost. V porovnání s chlapci je u dívek vyšší pravděpodobnost, že se uchýlí k promyšlené šikaně. Chlapci zpravidla spíše využívají příležitosti
 • Psychologická či emocionální šikana. U chlapců mívá šikana fyzickou podobu. Někteří chlapci mají rádi onen status, jenž se pojí s účastí v pranicích. Dívky častěji volí podloudné a psychologické šikanování (jako je zraňování citů) spíše než šikanování fyzické
 • Chlapci a děvčata. Děvčata mohou být vystavena šikaně ze strany chlapců i dívek. Chlapci jsou oproti tomu častěji šikanování pouze chlapci

Když má šikana fyzickou podobu, dospělí zpravidla jednají rychle. Vzhledem k tomu, že šikana u děvčat bývá spíše psychologického rázu, je složitější ji rozpoznat – ale stejně jako v případě fyzické šikany, i zde je třeba, aby se začalo jednat.

Taktika sociální šikany: vyloučení vrstevníků

Psycholožka Dr. Nancy Etcoffová, která je odbornicí v oblasti neurologie emocí, vysvětluje: „U chlapců se šikana může projevovat agresí, fyzickými útoky. U dívek je více skrytá. Jde zde o pověst, vyšachování jednotlivých dívek a vyloučení ze sociální skupiny.“

Dopad na oběť tak může být mimořádně zničující – z pohledu šikanujícího jde tedy o účinnou zbraň. Ve světě mladých totiž hrají společenské vztahy prim. Dívka je vnitřně nastavena tak, aby navazovala kontakty, takže cokoliv, co tomu brání nebo to ohrožuje, je obrovská rána.

Pokud vaši dceru někdo šikanou „vyštípává“ z jejího sociálního kruhu, zastíní to vše ostatní v jejím životě. Vám se to bude možná zdát jako přehnaná reakce, ale jediné, co vaše holčička chce, je být součástí skupiny kamarádek – ony jsou středem jejího vesmíru a tím, kvůli čemu má cenu žít (tedy alespoň to si vaše dcera myslí). 

Šikana u dívek se zaměřuje na fyzický vzhled

Pro mladé lidi je velice důležité zapadnout, takže není vůbec překvapivé, že šikana dívek se často zaměřuje na vzhled, především pak na to, že někdo vypadá „jinak“. Jedna studie provedená ve Velké Británii zjistila, že 56 % děvčat se stalo terčem šikany kvůli hmotnosti, stavbě těla, výšce či barvě vlasů. 

A když uvážíme, že dívkám jde tak moc o to, aby zapadly a byly součástí své společenské skupiny, šikana týkající se jejich vzhledu je může zasáhnout opravdu silně. Výzkum ukazuje, že i zřídkavá šikana u dívek zvyšuje riziko rozvoje deprese. U chlapců se riziko zvyšuje pouze v případě, že je šikana častá. Tento výzkum rovněž učinil závěr, že šikanovaným děvčatům hrozí vyšší riziko, že sáhnou po omamných látkách.

Dalším smutným zjištěním britského průzkumu je to, že dívky, které zažily šikanu, následně odmítaly uvěřit hezkým věcem, které o nich někdo řekl – obzvláště pak v souvislosti s jejich vzhledem. Být obětí šikanování je pro sebedůvěru dívek zničující.

Je proto důležité, abyste jako rodiče věděli, co se v životě vaší dcery děje. Jak se vyvíjejí její přátelství? Je laskavá a milá na ostatní a dostává se jí od ostatních laskavosti a dobrého chování? 

Kamarádky nebo „kamarádky na oko“? Jak rozpoznat známky šikany

„Kamarád na oko“ je označení pro člověka, který jen předstírá, že je vaším přítelem, ale ve skutečnosti podkopává sebedůvěru ostatních a jejich pozitivní pohled na vlastní tělo – často proto, že jemu samotnému sebevědomí chybí. Uvědomit si, že ta dívka, která se zdá být vaší kamarádkou, je ve skutečnosti proti vám a možná vás i nepřímo šikanuje, může chvíli trvat. 

Pohovořte si se svou dcerou o kamarádkách na oko. Řekněte jí, aby si dávala pozor na „kamarádky“, které:

 • Se s ní neustále porovnávají nebo se zdá, že s ní neustále soupeří
 • Vždycky doplňují kompliment nějakou kritickou poznámkou
 • Ji za zády pomlouvají
 • Ruší plány, na kterých se s vaší dcerou dohodly, pokud dostanou lepší nabídku
 • 1

  Uznejte platnost pocitů vaší dcery

  Pokud má pocit, že ji urážejí poznámky, gesta nebo chování jiných dívek (nebo chlapců), má pravdu – ať už to při pohledu zvenčí vypadá jakkoli. Neříkejte jí, že to nic není nebo že by to měla ignorovat. Naslouchejte jí a věřte tomu, co vám říká

 • 2

  Pohovořte si s ní o jejím okruhu kamarádek

  Pokud má problémy s kamarádkami, zjistěte, zda dokáže přijít na to, jak by situaci mohla zlepšit. Nejlepší bude jí pomoci vyřešit si své věci sama, než se do toho vkládat

 • 3

  Buďte připraveni jednat

  Pokud všechno ostatní selže, zvažte, zda nebude dobré si promluvit s jejím učitelem nebo dokonce oslovit rodiče druhé dívky

 • 4

  Naučte ji neustupovat

  Ujistěte se, že ví, že se nikdy nemá snažit získat si přízeň toho, kdo šikanuje. Vysvětlete jí, že pokud splní to, co šikanující osoba chce, je pravděpodobné, že situaci zhorší

 • 5

  Připomeňte jí, že šikanující osoby jsou zbabělci

  Nejlepší způsob, jak se dostat někam dál, je postavit se tomu, kdo šikanuje. Chce to velkou odvahu, ale s úspěchem se dostaví i velká dávka sebedůvěry a síly