Skip to content

Výukové zdroje týkající se sebedůvěry – V jediné lekci

Výukové zdroje týkající se sebedůvěry – V jediné lekci

Zdroje pro učitele pro náš program Dove „Buďte sebevědomí“ v jedné lekci – vše, co potřebujete k tomu, abyste mohli uspořádat jeden individuální workshop zaměřený na budování spokojenosti s vlastním tělem.

Tato lekce programu Dove Buďte sebevědomí, která by měla trvat 45-60 minut, se zaměřuje na hlavní témata včetně vlivu médií, tlaku vrstevníků a strategií pro zlepšování vnímání těla a zvyšování sebedůvěry. Studenti se učí prostřednictvím otevřené diskuse ve skupině, aktivit v malých skupinách, videí a pracovních listů s aktivitami.

Tento program byl vyvinut tak, aby byl v souladu se školními osnovami. Mezi jeho hlavní výsledky patří to, že mladí lidé mohou zjistit, jaké jsou jejich silné stránky, poznají, jak si osobních kvalit cení ostatní, získají vyšší povědomí o zdravém stravování a dozvědí se o tom, jak média zobrazují tělo.

Program se také dotýká emocionální, společenské i fyzické pohody, plánování rozhodnutí a změn, jakož i dopadu populární kultury a médií.

Tento workshop o jedné lekci hodnotilo centrum pro zkoumání vzhledu Centre for Appearance Research při vysoké škole University of the West of England. Bylo prokázáno, že u studentů, kteří se programu Dove Buďte sebevědomí účastnili, došlo ke zvýšení sebedůvěry, pozitivnějšímu nahlížení na sebe sama a také zvýšení sebejistoty pro účast ve společenských a školních aktivitách.

Dove Buďte sebevědomí: zdroje pro jednu lekci