Skip to content

Dove podmínky použití

1. Způsobilost k členství 

Digitální členství Dove je určeno pro osoby starší 13 let. Coby člen budete dodržovat tyto Zásady chování a ponesete zodpovědnost za veškeré aktivity a obsah, jenž zveřejníte.  
 

2. Zakázané použití 

Porušení Zásad chování mohou vést k zabránění přístupu ke službám nebo smazání obsahu bez předchozího upozornění. 
 

3. Při využívání služby nebudete nahrávat nebo jinak využívat jakýkoliv obsah, jenž: 

  • podněcuje, propaguje či vyjadřuje pornografii, nahotu, obscénnost, vulgarity, sprosté výrazy, nenávist, bigotnost, rasismus či bezdůvodné násilí. 
  • překrucuje zdroj čehokoliv, co zveřejníte, a to včetně ztvárnění jiné osoby či subjektu. 
  • poskytuje či vytváří odkazy na externí stránky, které porušují tyto Zásady chování. 
  • je určen k tomu, aby jakýmkoliv způsobem ubližoval dětem či je jakkoliv využíval. 
  • je navržen k tomu, aby požadoval či shromažďoval informace, jež by mohly vést k určení totožnosti jakéhokoliv dítěte (osoby mladší 18 let), a to mimo jiné včetně: jména, e-mailové adresy, adresy místa bydliště, telefonního čísla či názvu školy, kam dané dítě chodí. 
  • narušuje soukromí osob tím, že se pokouší sbírat, shromažďovat, ukládat či zveřejňovat soukromé informace či informace, jež by mohly vést k určení totožnosti, jako jsou hesla, informace o účtech, čísla kreditních karet, adres či jiných kontaktních informací bez předchozího vědomí těchto osob a jejich vědomého souhlasu. 
  • je nezákonný či porušuje jakékoliv místní či státní zákonné předpisy, jež platí v místě vašeho pobytu, a to mimo jiné včetně: dětské pornografie, nelegálních drog, materiálu chráněného autorským právem a duševního vlastnictví, jež vám nepatří. 
  • je určen k tomu, aby z jakéhokoliv důvodu vyhrožoval, sledoval, pomlouval, oklamal, hanobil, diskriminoval či zastrašoval jakoukoliv osobu či skupinu osob, ať už na základě věku, pohlaví, postižení, etnického původu, sexuální orientace, rasy či náboženského vyznání, nebo kohokoliv vybízel či podporoval k tomu, aby tak učinil. 
  • usiluje o poškození či narušení počítače jiného uživatele nebo umožní ostatním nelegálně přistupovat k softwaru či obcházet bezpečnostní opatření na webových stránkách nebo serverech, a to mimo jiné včetně spamu. 
  • se pokouší jakýmkoliv způsobem vystupovat jako zaměstnanec společnosti Unilever, její zástupce, manažer, hostitel, jiný uživatel nebo jakákoliv jiná osoba. 


4. Ukončení a zrušení 

Společnost Unilever si vyhrazuje právo výhradně dle svého uvážení kontrolovat a odstranit služby a obsah vytvořené uživatelem, a to bez upozornění, a dále pak mazat příspěvky a zakázat přístup uživatelům, které považuje za nevhodné. 


5. Práva a povinnosti 

Nabádáme naše členy, aby nesdíleli informace, které by ostatní mohli použít k tomu, aby jim ublížili. Rodičům pak klademe na srdce, aby byli obeznámeni s obsahem zveřejňovaným jejich dětmi a jejich aktivitami, aby zachovali jejich bezpečí na síti. 

Společnost Unilever nenese odpovědnost za obsah či aktivitu jakéhokoli přihlášení vytvořeného uživatelem. Vy rozhodujete o tom, co prohlížíte, a zda interagujete s ostatními. My vám doporučujeme řídit se svým úsudkem. 

Společnost Unilever si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění doplnit či pozměnit své Zásady chování a vybízí vás, abyste tyto zásady pravidelně kontrolovali, a měli jistotu, že jednáte v souladu s nimi. 

Děkujeme, že jste se stali součástí Dove Digital a že dodržujete naše Zásady chování!