Skip to content
Dove Portréty skutečné krásy

Dove Portréty skutečné krásy

Kdyby Vás někdo požádal, ať popíšete svůj vzhled, co byste řekly? Naše vnímání těla je natolik přísné, že cítit se krásné může být občas těžké – občas je to dokonce tak, že svou krásu prostě vůbec nevidíme. Naše sebeúcta by potřebovala opravdu povzbudit. 

Protože ale na nás časopisy, televize, reklamy a sociální média neustále chrlí nedostižné ideály krásy, máme sklony svou skutečnou krásu podceňovat. Více než polovina žen z celého světa se shoduje na tom, že když dojde na hodnocení jejich vzhledu, jsou samy sobě největším kritikem. Naše vnímání sebe sama není tak pozitivní, jak by mělo. A protože víme, že cítit se krásná je prvním krokem ke spokojenějšímu a sebejistějšímu životu, rozhodli jsme se s tímto problémem něco udělat. 

A tak vznikl náš nový odvážný experiment: Portréty skutečné krásy. Požádali jsme ženy, aby zpoza opony popsaly svůj vzhled kriminalistickému kreslíři proškolenému u FBI Gilu Zamorovi. Jeho úkolem bylo vytvořit portrét ženy na základě jejího vlastního popisu. 

Poté jsme požádali náhodnou osobu, aby Gilovi popsal stejnou ženu. Cílem bylo zjistit, jak se jejich popisy budou lišit. A jaký je smysl této kampaně? Dva naprosto rozdílné portréty. Portrét, který byl vytvořen podle popisu cizí osoby, byl krásnější, působil veseleji a více odpovídal skutečnosti. Tím se nám potvrdilo, co jsme očekávali: jste krásnější, než si myslíte. Proto jsme se rozhodli vytvořit tento film, který má povzbudit miliony žen po celém světě, které nevidí svou vlastní krásu. Zachycuje reakce žen na jejich portréty a zároveň ukazuje, jak ženy jejich nové vnímání sebe sama ovlivnilo. 

„Když jsem byl osloven, abych se podílel na filmu Dove, ani ve snu by mě nenapadlo, jak se tyto dva portréty mohou lišit,“ prozradil Gil.

Rozhovor s Florence o jejím portrétu

Replace text once image complete

Během prvních 12 dní video zhlédlo přes 50 milionů lidí. K dnešnímu dni mají Portréty skutečné krásy téměř 180 milionů zhlédnutí. Chceme, aby byl tento film i nadále povzbuzením pro všech 80 % žen, které se trápí tím, jak vypadají. Přehodnoťte způsob, jakým vidíte samy sebe a nezapomeňte na to, že jste krásnější, než si myslíte. Stačí se na sebe podívat očima cizího člověka.