Skip to content

Jak dosáhnout dobrého vztahu mezi otcem a dcerou

Jak dosáhnout dobrého vztahu mezi otcem a dcerou

Vy sám jste nejspíš nikdy holkou nebyl, ale to nemusí být pro utváření vztahu otce s dcerou překážkou. Chcete, aby z vaší dcery vyrostla sebevědomá mladá dáma – k tomu ale bude potřeba, abyste jí byl nablízku.

Mnoho mužů se necítí zrovna nejjistěji, když mají se svou dcerou hovořit o spokojenosti s vlastním tělem nebo vzhledu, a někteří z toho mají dokonce obavy. Mohou si říkat: „Jak JÁ tady mohu pomoci? Vždyť já se v tom nevyznám.“

Nenechte se znepokojit tím, že třeba nebudete znát na vše odpověď. Raději co nejvíce uplatněte svoji schopnost naslouchat a buďte jí při řešení daného problému k dispozici. Podporujte ji, aby vám říkala své myšlenky a přicházela na možná řešení. Pokud ji povedete k tomu, aby důvěřovala vlastním schopnostem, pomůžete jí se vypořádat s jinými výzvami, kterým v životě čelí, a vybudovat si sebedůvěru.

Podpořte svou dceru, aby byla spokojena s vlastním tělem

Poznámky zaměřené na děvčata často cílí na vzhled. Například „vypadáš nádherně“ nebo „ty máš tak krásné vlasy“. Jako táta určitě víte, že předností vaší dcery není jen krásná tvářička. Vidíte její osobnost, nadání a inteligenci – takže jí to nezapomínejte říkat. Je vhodné být konkrétní, ať už třeba tím, že řeknete „to od tebe bylo hezké, jak ses rozdělila se svou sestrou“ nebo „s tím úkolem sis poradila opravdu skvěle“.

Pokud nebudete zdůrazňovat vzhled své dcery, pomůžete jí zaměřovat se na všechny její kladné vlastnosti a mít silnější pocit sebejistoty. Je paradoxní, že když NEBUDETE o jejím těle hovořit, pomůžete jí spokojenost s vlastním tělem posílit.

Ukažte svoji citlivou stránku

V mnoha kulturách je pravidlem, že muži city neprojevují – a už vůbec ne slabost a zranitelnost. Pro svoji rodinu chcete být těmi silnými, a tak pro vás může být trochu nepříjemné, když vaše dcera řeší nějakou citlivou záležitost. 

Muži se však nemusí bát dát před svými dcerami najevo to, jací skutečně jsou. Pokud tak učiní, pomohou prohloubit vztah mezi otcem a dítětem a mohou zlepšit oboustrannou komunikaci. 

„Pokud vy sám jako otec dáte najevo nějakou slabost, dáváte tím své dceři svolení k tomu, aby přijala tu svoji,“ říká Santiago Trabolsi, psycholog, osobní kouč a také táta. „Takové emocionální propojení mezi vámi nastolí srdečnost, empatii a upřímnou komunikaci.“

Zamyslete se nad svým postojem k ženám

Zkuste se své dcery zeptat, jaký si myslí, že na ni máte názor. Třeba vůbec nebude takový, jaký očekáváte, nebo jaký jste chtěli dát najevo.

Pamatujte na to, že dívky vnímají sebe samy skrze poznámky a činy, kterých se jim dostává ve všech vztazích, především pak v rodině. To, jak se svou dcerou jednáte, i to, jak se chováte k její matce a ostatním ženám, bude formovat způsob, jakým bude vaše dcera na sebe pohlížet, a jak bude sebevědomá.

S tím, jak vaše dcera dospívá, si postupně formuje názor na sebe samu, a ten se bude do značné míry odvíjet od toho, co si o ní dle jejího názoru myslí rodiče. Její sebevědomí pak bude záviset na tom, jak moc ceněná, respektovaná a přijímaná se cítí.

Odstraňte překážky v komunikaci

Stěžuje si takto vaše dcera: „Táta mě nikdy neposlouchá! Jenom mi říká, co mám dělat“? Když se vám otevře, snažte se ji nenabízet svoje názory – mohli byste způsobit, že se zase stáhne, pokud třeba okamžitě nepochopí, co jí chcete sdělit.

Raději jí dejte najevo, že jí nasloucháte a soucítíte s ní. A to tak, že řeknete něco jako: „Chápu, že se cítíš ublíženě a naštvaně.“

Tím ji naznačíte, že ji berete vážně, což jí pomůže důvěřovat svým vlastním pocitům. V konečném důsledku to posílí její sebevědomí a uvědomění sebe sama. 

Její vztahy s vámi se budou promítat do jejích vztahů s ostatními muži, s nimiž se v životě setká: s kolegy, přáteli, partnery. Jen si to představte, že se jednoho dne třeba zamiluje a ve svém partnerovi uvidí stejnou empatii, respekt a pochopení, jakého se jí dostalo od jejího táty. Coby otec jste důležitým vzorem.

Autorka: Christina Bertonová, odbornice na sebedůvěru a zakladatelka mexické nadace Amara Pro Self-Esteem Foundation

 • 1

  Naslouchejte a nesuďte

  Pokud má vaše dcera starosti, podpořte ji, aby si utřídila myšlenky a přišla na možná řešení

 • 2

   Vezměte na vědomí její emoce

  Nesnažte se je změnit. Dejte jí najevo, že se dokážete do jejích pocitů vcítit

 • 3

  Neupozorňujte na její vzhled, ani si ji nedobírejte kvůli tomu, jak vypadá

  Vám to třeba může připadat jako neškodná legrace, na vaši dceru to však může mít značný vliv

 • 4

  Užívejte si společné aktivity

  Dopřejte si mimořádné chvíle tak, že budete dělat něco, co vás oba baví: půjdete si třeba zasportovat, něco si uvaříte nebo si poslechnete hudbu

 • 5

  Napište své dceři dopis 

  Napište své dceři dopis, v němž vyjádříte své pocity a dáte jí vědět, že jste na ni pyšní

 • 6

  Ukažte jí své pravé já a nechte ji, aby vás lépe poznala

  Přiznejte, že na své sebedůvěře a sebevědomí stále pracujete

 • 7

  Poukažte na to, v čem jste si podobní 

  Nejde jen o vzhled, ale o věci, ve kterých jste oba dobří, které máte oba rádi nebo které vám oběma přijdou zábavné

 • 8

  Ke své partnerce nebo manželce buďte pozorný a otevřený

  Pohovořte si se svou partnerkou, komunitou v projektu sebedůvěry Dove a ostatními otci. Sdělte jim své obavy a požádejte je o podporu

Matky mohou vztah mezi otcem a dcerou podpořit takto:

 • Uznají vliv, jaký otcové na dcery mají, a ocení jejich úhel pohledu
 • Povzbudí ho, aby vztah se svou dcerou prohloubil