Dove Naša vízia

Naša vízia

Veríme, že krása by mala byť zdrojom sebadôvery, nie úzkostí. Preto sme tu na to, aby sme ženám na celom svete pomohli nájsť pozitívny vzťah k svojmu vzhľadu, pomohli im zvýšiť sebadôveru a ukázať, čo všetko v nich je. 

Naše celosvetové výskumy ukazujú, že:  

iba 4 % žien na celom svete sa považujú za krásne, pričom úzkosť spojená so vzhľadom sa vyvíja už v útlom veku.  

6 z 10 dievčat má taký problém s tým, ako vyzerá, že ich to prinúti nezúčastňovať sa bežných činností v živote – nech už ide o plávanie či športovanie, návštevu lekára, pobyt v škole alebo napríklad len vyjadrenie svojho názoru.  

Chceme, aby ženy a dievčatá – bez ohľadu na vek – vnímali krásu ako zdroj sebadôvery, nie obáv a úzkostí. Dôvodom je to, že keď sa ženy a dievčatá rozhodnú rezignovať na plné prežívanie života, spoločnosť ako celok o veľa prichádza. A preto sme si dali za cieľ pomôcť budúcej generácii žien získať pozitívny vzťah k svojmu vzhľadu, pomôcť im zvýšiť sebadôveru a ukázať, čo všetko v nich je.  

Projekt Dove – Sebaúcta

Projekt Dove Sebaúcta bol zriadený v roku 2004 a jeho cieľom je pomôcť budúcej generácii žien vyrastať tak, aby boli spokojné so svojím vzhľadom a nadobudli potrebnú sebadôveru.  

Projekt sa zameriava na vzdelávanie v oblasti zvyšovania sebaúcty u mladých ľudí (najmä dievčat) vo veku 8 – 17 rokov, a to prostredníctvom prednášok v školách, workshopov pre mládež a online zdrojov určených rodičom.  

Preskúmajte naše zdroje.  

Vzdelávaním v oblasti zvyšovania sebaúcty oslovujeme 15 miliónov mladých ľudí   Pracujeme na tom, aby sme do konca roku 2015 svojím vzdelávaním v oblasti sebaúcty oslovili viac než 15 miliónov mladých ľudí. A už sme z tej cesty urazili riadny kus – dosiaľ sme sa dostali k viac než 11 miliónom dievčat. Stále je však ešte oveľa viac tých, ku ktorým si budeme musieť cestu ešte len nájsť. A vzhľadom na to, že pomôcť dievčatám získať sebavedomie a sebadôveru vo vzťahu k svojmu telu môže každý, pomôžte aj vy dievčatám dosiahnuť ich potenciál: zapojte sa do nášho projektu.  

Partnerstvo  

Všetky naše zdroje o sebaúcte sme vyvinuli v spolupráci s odborníkmi. Šlo o celosvetovo uznávané autority zameriavajúce sa na oblasť sebavedomia dievčat vo vzťahu k ich telu a jedincov, ktorí disponujú pochopením pre dievčatá prameniacim z reálnych a praktických skúseností. Ďalej spolupracujeme s partnerskými organizáciami, ktoré s nami zdieľajú spoločný cieľ. Naši partneri nám pomáhajú s vývojom účinných materiálov a ich šírením medzi čo najväčší možný počet mladých ľudí.