Skip to content
Dove Naša vízia

Naša vízia

Veríme, že krása by mala byť zdrojom sebadôvery, nie úzkostí. Preto sme tu na to, aby sme ženám na celom svete pomohli nájsť pozitívny vzťah k svojmu vzhľadu, pomohli im zvýšiť sebadôveru a ukázať, čo všetko v nich je. 

Naše celosvetové výskumy ukazujú, že:  

iba 4 % žien na celom svete sa považujú za krásne, pričom úzkosť spojená so vzhľadom sa vyvíja už v útlom veku.  

6 z 10 dievčat má taký problém s tým, ako vyzerá, že ich to prinúti nezúčastňovať sa bežných činností v živote – nech už ide o plávanie či športovanie, návštevu lekára, pobyt v škole alebo napríklad len vyjadrenie svojho názoru.  

Chceme, aby ženy a dievčatá – bez ohľadu na vek – vnímali krásu ako zdroj sebadôvery, nie obáv a úzkostí. Dôvodom je to, že keď sa ženy a dievčatá rozhodnú rezignovať na plné prežívanie života, spoločnosť ako celok o veľa prichádza. A preto sme si dali za cieľ pomôcť budúcej generácii žien získať pozitívny vzťah k svojmu vzhľadu, pomôcť im zvýšiť sebadôveru a ukázať, čo všetko v nich je.  

Projekt Dove – Sebaúcta

Projekt Dove Sebaúcta bol zriadený v roku 2004 a jeho cieľom je pomôcť budúcej generácii žien vyrastať tak, aby boli spokojné so svojím vzhľadom a nadobudli potrebnú sebadôveru.  

Projekt sa zameriava na vzdelávanie v oblasti zvyšovania sebaúcty u mladých ľudí (najmä dievčat) vo veku 8 – 17 rokov, a to prostredníctvom prednášok v školách, workshopov pre mládež a online zdrojov určených rodičom.  

Preskúmajte naše zdroje.  

Vzdelávaním v oblasti zvyšovania sebaúcty oslovujeme 60 miliónov mladých ľudí. Pracujeme na tom, aby sme do konca roku 2030 svojím vzdelávaním v oblasti sebaúcty oslovili ¼ miliardy mladých ľudí. Stále je však ešte oveľa viac tých, ku ktorým si budeme musieť cestu ešte len nájsť. A vzhľadom na to, že pomôcť dievčatám získať sebavedomie a sebadôveru vo vzťahu k svojmu telu môže každý, pomôžte aj vy dievčatám dosiahnuť ich potenciál: zapojte sa do nášho projektu.  

Partnerstvo  

Všetky naše zdroje o sebaúcte sme vyvinuli v spolupráci s odborníkmi. Šlo o celosvetovo uznávané autority zameriavajúce sa na oblasť sebavedomia dievčat vo vzťahu k ich telu a jedincov, ktorí disponujú pochopením pre dievčatá prameniacim z reálnych a praktických skúseností. Ďalej spolupracujeme s partnerskými organizáciami, ktoré s nami zdieľajú spoločný cieľ. Naši partneri nám pomáhajú s vývojom účinných materiálov a ich šírením medzi čo najväčší možný počet mladých ľudí.