Uppmuntra henne att inte vika sig för grupptrycket och i stället behålla sin personliga stil