Skip to content

Hvorfor opstår mobning?

Hvorfor opstår mobning?

Mobning er et socialt fænomen, der udspiller sig på tværs af både køn og alderstrin. Hvis dit barn bliver mobbet, så brug vores oversigt til at hjælpe dit barn med at forstå, håndtere og forebygge mobning.

At turde at være anderledes – årsager til mobning

Det kan være rigtig svært at finde en bestemt grund til, at man bliver mobbet. Hvis dit barn bliver mobbet og ikke kan forstå hvorfor, er det højst sandsynligt fordi, der ikke er nogen rigtig grund til det.  Mobbere har i virkeligheden dårlig selvtillid og mobber og driller for det meste, fordi de føler sig utilstrækkelige. 

Hvis dit barn oplever eller er udsat for mobning, så tal med dit barn om mobberens mulige motiver. Tal med dit barn om fællesskab, mangfoldighed og om at forstå og respektere hinandens forskelligheder – men også om at alle mennesker ikke er rummelige og anerkender forskelligheder. Ofte handler det om manglende forståelse eller usikkerhed hos mobberen, hvilket medfører, at mobberen finder personer, som er anderledes og falder udenfor, og dermed kan hæve sig selv på andres bekostning. 

Hvorfor mobber børn?

Nogle gange motiveres mobberen af en dybere årsag, fx problemer derhjemme, eller vedkommende er selv blevet mobbet eller har andre problemer, som vedkommende kæmper med, så han eller hun føler sig vred eller sårbar. 

Da Judith hjalp sin datter, Bryony, med at konfrontere mobberen, afdækkede hun også årsagen til den problemadfærd. ”Mobberen fortalte min datter, at hun havde mobbet, fordi Bryony havde en kernefamilie og et kærligt hjem," fortæller Judith. Dette gør ikke mobningen acceptabel, men, som Judith erkendte, handlede det tydeligt om jalousi".

Mobning er aldrig acceptabelt, men at finde forståelse for den bagvedliggende årsag kan sætte drillerier og mobning i perspektiv. Ved at tale med dit barn om de tanker og følelser, der ligger bag mobning, kan barnet lære at sige aktivt fra over for mobning, som kan have alvorlige konsekvenser.

For at beskytte personoplysninger har vi ændret navnene på de involverede parter, hvis historier vi gengiver.

Her får du psyko- og kropsterapeut Susie Orbachs gode råd til, hvordan du kan give dit barn et bedre indblik i de processer, der ligger bag mobning:

 • 1

  Start samtalen

  Hvis en tv-udsendelse eller en film, som din teenager ser, indeholder mobning, så brug udsendelsen som udgangspunkt til at tale om mobberens adfærd. Er barnet yngre, så brug historier om mobning, som fx Askepot. Spørg barnet: "Hvorfor blev Askepot mobbet af sin onde stedmor og sine to onde stedsøstre?" 

 • 2

  Forstå drivkræfterne bag mobning

  Mobberen har ofte indre konflikter eller personlige problemer. Tal med dit barn om jalousi og om, hvordan mobberen kan have tendens til at mobbe for dermed at føle sig stærkere og omdirigere sine følelser på den måde. Ved at forstå den bagvedliggende årsag til drilleriet og mobningen får dit barn tillid til at konfrontere mobberen og give mobberen personen den nødvendige hjælp og støtte til at håndtere sine følelser mere hensigtsmæssigt.

Næste skridt 

 • Forklar dit barn, at mobberen har brug for at fjerne fokus fra sig selv og oftest savner omsorg og anerkendelse.
 • Tal med barnet om at fokusere på et positivt fællesskab, så ingen føler sig ensom eller udenfor.