Skip to content


Juridisk information

LÆS DENNE INFORMATION OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DETTE SITE. HER FINDES DER REGLER FOR, HVORDAN DU MÅ ANVENDE SITET OG AL DENS INFORMATION. 

Generelt 

Dette website (undtagen links til eksterne websites) kontrolleres af: 

Unilever Danmark A/S

Registreret i Danmark No 334527 

Registreret kontor: Ørestads Boulevard 73, 2300 København S, Danmark

(Herefter refereret til samlet set som “Unilever”)

For indbyggere i Danmark

Sitet kan anvendes af mange andre lande verden over. Hvert af disse lande kan have love, der adskiller sig fra lovene i Danmark. Ved at gå ind på dette website samtykker både du og vi i, at lovene i Danmark skal gælde i alle spørgsmål, der opstår på baggrund af brugen af dette site og dets indhold, med mindre vi specificerer, at loven i et andet land gælder for en bestemt del af dette site. Du accepterer også, at med mindre vi angiver andet, har retten i Danmark ikke-eksklusiv kompetence i sådanne sager. 

Brug 

Dette website er kun designet til personer, der bor i Danmark, og informationer om produkter, tjenester og kampagner gælder kun der. 

Der gives ingen garanti for, at materialet på dette site henvender sig til, er tilgængeligt for eller er relevant for andre lande.

Personer i andre lande kan gå ind på Unilever PLC/N.V.-websitet http://www.unilever.com

Copyright 

Copyright © 2022 Unilever. Alle rettigheder forbeholdes. Alle copyright- og andre intellektuelle ejendomsrettigheder i al tekst, billeder, lyd, software og andre materialer på denne side ejes af Unilever og dets datterselskaber eller er medtaget med tilladelse fra den pågældende ejer. Referencer til associerede selskaber eller datterselskaber skal omfatte alle medlemmer af Unilever Group. 

Du har tilladelse til at søge på siden og til at reproducere uddrag ved at udskrive, downloade til en harddisk og ved at distribuere til andre, men i alle tilfælde kun i informationsøjemed og under forudsætning af, at ovennævnte copyrighterklæring forekommer på alt reproduceret materiale. Ingen gengivelse af nogen del af siden må sælges eller distribueres for at opnå kommerciel gevinst. Gengivelsen må ikke ændres eller inkorporeres i andre værker eller publikationer, det være sig i papirversion eller elektronisk. Dette gælder også med hensyn til at poste det på et andet website. Der gives ingen anden tilladelse eller rettighed. 

Varemærker

Alle varemærker, som vises på denne side, er enten ejede af eller anvendes under licens af Unilever og dennes datterselskaber. Uautoriseret brug af noget varemærke på denne side er strengt forbudt. 

Produkttilgængelighed

Reference til noget produkt eller nogen ydelse på denne side er ikke et tilbud om at sælge eller levere dette produkt eller denne ydelse. Før købet skal der søges specifik rådgivning vedrørende tilgængelighed og egnethed af et bestemt produkt eller en bestemt ydelse. 

Indsendelser 

Unilever har den politik ikke at acceptere uopfordrede forslag til produktforbedringer, produktidéer eller marketingidéer udefra. Ethvert uopfordret forslag eller information, du sender os, inklusive opskrifter, vil blive betragtet som ikke-navnebeskyttet og ikke-fortroligt og bliver Unilevers ejendom uden kompensation og kan frit benyttes af Unilever. 

Indhold

Informationen på denne side er inkluderet i god tro, men er kun beregnet til generel information. Ingen må kunne påberåbe sig denne information til noget specifikt formål, og der gives ingen tilsikring eller garanti med hensyn til dens nøjagtighed eller fuldstændighed. Ingen information på websitet må opfattes som en invitation til investering i Unilever-gruppen og må heller ikke anvendes som basis for investeringsbeslutninger. Hverken Unilever, dennes datterselskaber eller dennes ledelse, medarbejdere eller agenter er ansvarlige for noget tab, skade eller udgift, som opstår på grund af adgang til eller brug af denne side eller nogen af de tilknyttede sider, inklusive uden begrænsning et hvilket som helst tab af fortjeneste, indirekte, tilfældigt eller driftstab. Vi forbeholder os ret til når som helst og uden varsel at lave ændringer eller rettelser på dette website, når og hvis vi vurderer det passende eller nødvendigt.  

Links til eksterne websites

På forskellige steder på websitet kan brugeren blive tilbudt automatiske links til tredjemands internetsider, som er relevante for et bestemt aspekt på dette site. Det betyder ikke, at Unilever er forbundet med eller godkender nogen af disse sites eller deres ejere. Det er virksomhedens håb, at du skal finde disse sites interessante, men hverken virksomheden, datterselskaber, deres ledelse eller ansatte eller agenter påtager sig noget ansvar eller forpligtelser for udformning eller informationsudbuddet på disse eksterne sites. Ingen af de eksterne sites er blevet undersøgt eller godkendt af virksomheden eller dennes datterselskaber.  Hvis du finder ud af, at du er kommet ind på et andet site, kan du vende tilbage til dette site ved at klikke på ”tilbage”-pilen eller ved at indtaste sitets adresse www.dk.dove.com