Skip to content

Hjælp dit barn til at forstå konsekvenserne ved at være passiv tilskuer til mobning

Hjælp dit barn til at forstå konsekvenserne ved at være passiv tilskuer til mobning 

Mobning påvirker ikke kun de direkte involverede parter. Måske er dit barn ikke selv mobberen, men indgår som passiv tilskuer – der mere eller mindre bevidst accepterer drilleriet eller mobningen. Barnet tror måske, at det gør det rigtige ved at forholde sig passivt – så det er vigtigt at forklare, at barnet ved at bryde rollen som passiv tilskuer kan stoppe mobningen.

Passivitet over for mobning opfattes af mobberen som en stiltiende accept. Om tilskueren:

  • Ser på, driller eller griner af en hændelse, selvom det er forkert
  • Tager ikke afstand og siger ikke fra under mobningen
  • Ignorerer offeret under eller efter mobningen og tilbyder ikke støtte
  • Søger ikke hjælp fra en lærer eller en voksen.

Passive tilskuere

Passive tilskuere er ofte bange for at blande sig og skride ind over for mobning, fordi de tror, at de så selv vil blive det næste offer. Måske har dit barn lyst til at hjælpe den, der bliver mobbet, men synes det er svært. Når man ser en anden blive mobbet, kan man nemlig blive bange for, at det går ud over en selv, hvis man blander sig.

Det kan også være, at barnet ikke tror, at det hjælper at sige det til en voksen, eller at barnet ikke vil være en, der 'sladrer'. Men det er vigtigt, at barnet gør noget og ikke bare blander sig udenom. Mobning er meget skadeligt for offeret, og hvis barnet bliver ved med at være tilskuer, uden at gribe ind, er barnet med til at acceptere mobning. Tal med barnet om at være modig, fx ved at gå til en voksen eller ved at støtte den, der bliver mobbet, og om at være en god kammerat, som andre kan føle sig tryg ved.

Gode råd til, hvad tilskueren kan gøre

Tal med dit barn om, at det er muligt at sige fra eller stop til den, der mobber – at barnets handlinger kan gøre en forskel. Det kræver mod at sige fra, så hvis barnet griber ind eller siger stop til den, der mobber, har barnet grund til at være stolt af sig selv! Det er ikke nemt at bryde rollen som tilskuer, det kræver mod og højt selvværd.

”At se andre blive mobbet er rigtig ubehageligt og kan få dit barn til at føle sig bange og usikker,” fortæller psykolog Nancy Etcoff fra Harvard University. ”Spørg dit barn: 'Er det god stil at mobbe og såre hinanden?'”

Der er flere måder at stoppe mobning på

Tag en snak om, hvordan dit barn kan stoppe mobning. ”Man kan sige fra – men det kræver meget mod,” fortæller Nancy Etcoff. ”Man kan også gribe ind efter hændelsen ved at tale direkte med offeret eller mobberen eller sige det til en lærer eller sine forældre.”

Alle har et ansvar for at sætte en stopper for mobning, og dit barn kan være med til at gøre en forskel ved at tage ansvar og turde sige fra over for mobning. At turde sige fra styrker barnets selvtillid og er en vigtig lektie i livet.

Næste skridt 
  • Tal med dit barn om, hvad barnet kan gøre, hvis der forekommer mobning eller drilleri i omgangskredsen. Hvis barnet ikke er direkte involveret i mobningen, kan det være fristende at blande sig udenom. Men forklar barnet, at man vokser indeni, når man finder mod til at sige fra og er god til at hjælpe andre
  • Tal med dit barn om, hvorfor nogen udsættes for mobning på grund af deres udseende.
  • Forklar, at mobning kan stoppes effektivt ved at sige fra. Hvis et offer ikke selv kan sige fra, så kan en anden, der er klar til at tage udfordringen op, sætte en stopper for mobningen.
  • Fortæl dit barn, at grænserne mellem 'uskyldige’ drillerier og regulær mobning til tider kan være utydelige. Når drillerier bliver sårende og vedvarende, har det samme skadende effekt på selvværdet som mere indlysende mobning.
  • Hvis du har en datter, så læs vores artikel Når piger mobber: Om forskellige former for mobning, og bliv klogere på, hvordan piger interagerer, og hvordan du kan beskytte din egen datter.